:

Hur ser det ut i ett buddhistiskt tempel?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ser det ut i ett buddhistiskt tempel?
 2. Vad gör man i ett buddhistiskt tempel?
 3. Vad finns det för heliga platser inom buddhismen?
 4. Vad är centralt inom buddhismen?
 5. Hur märks buddhismen i Sverige?
 6. Vad betyder templet för buddhister?
 7. Vilka riter finns inom buddhismen?
 8. Hur fungerar buddhismen i samhället?
 9. Vad finns det för heliga platser inom hinduismen?
 10. Vad har buddhismen för högtider?
 11. Vad står i centrum för buddhismen?
 12. Varför är buddhismen en religion utan någon gud?
 13. Vad är tibetansk buddhism?

Hur ser det ut i ett buddhistiskt tempel?

Templen har en klassisk japansk arkitektur med traditionella välvda takplattor och buddhistiska statyer. Träfasaden är alltid väldigt stilren och enkel, som hör buddhishmen till.

Vad gör man i ett buddhistiskt tempel?

Den buddhistiska kulten I templet finns buddhabilder som buddhisten vänder sig till, ofta med gåvor av frukt och blommor. Tempelbesökaren mediterar kanske också och reciterar böner och heliga texter. För buddhister är andakten vid husaltaret av stor betydelse.

Vad finns det för heliga platser inom buddhismen?

Även i våra religioner har man mötesplatser och byggnader där man samlas för att fira gudstjänst, be och vara tillsammans. Inom religionen kallar vi dessa rum för heliga rum. Inom buddhismen kallas det heliga rummet för tempel, stupa eller pagod. De heliga rummen kan variera mycket till utseende.

Vad är centralt inom buddhismen?

Buddhismen har sitt ursprung i hinduismen men Buddha kom att omtolka centrala tankar inom hinduismen. Det som finns kvar är tankarna kring kretsloppet och karma. Det som försvunnit, eller fått annan betydelse, är Gud, världssjälen, själen och själens befrielse.

Hur märks buddhismen i Sverige?

Buddhistiska artefakter har funnits i Sverige sedan vikingatiden. Ett av dem viktigaste fynd i Sverige var en bronsstaty i Helgö år 1956 som kommer ursprungligen från norra delar av Indien.. Det är oklart om statyn ägare själv var buddhist eller inte.

Vad betyder templet för buddhister?

Templet är den plats buddhister söker sig till för att få utlopp för sin tro. ... Gudarna finns inte, enligt den buddhistiska tron. Istället är det Buddha som de tror på. Templen är platsen där de flyr till Buddha, och kallas ofta för stupa.

Vilka riter finns inom buddhismen?

Buddhister visar ofta vördnad för religionen genom att skänka allmosor till munkar, lägga offergåvor intill buddhastatyer och be olika böner. Men några egentliga religiösa riter har inte buddhismen. Däremot finns det gott om lokala traditioner med riter som innehåller religiösa inslag.

Hur fungerar buddhismen i samhället?

Buddhismens påverkansamhället är inte fullt så stor som hinduismens. Men det finns fortfarande saker som religionen har förändrat. Till att börja med så finns det endel munkar inom buddhismen. Munkarna äger nästan ingenting och har mer eller mindre bara sina kläder och en skål att äta ur.

Vad finns det för heliga platser inom hinduismen?

Pilgrimsfärder till heliga platser leder till frälsning i hinduismen. Staden Varanasi är Indiens heligaste stad och är Shivas stad framför andra, men t ex Krishnas anhängare ser Mathura som den heligaste. Det finns mängder av pilgrimsplatser.

Vad har buddhismen för högtider?

Vesak är den heligaste tiden i den buddhistiska kalendern. Högtiden firas över hela Sydostasien till åminnelse av Siddhartha Gautamas (Buddhas) födelse, upplysning och död. Vesak kallas även Visakah Puja i Indien, Wesak i Sri Lanka och Buddha Purnima i Thailand.

Vad står i centrum för buddhismen?

 • I centrum för kulten står istället Buddha, den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva. En filosofi och religion Bön, offer och tro på gudar är meningslöst enligt Buddha. Det är människan själv som har makten över sina handlingar och sitt liv.

Varför är buddhismen en religion utan någon gud?

 • Buddhismen tillhör en av världsreligionerna men är i grunden en religion utan någon gud. I centrum för kulten står istället Buddha, den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva. En filosofi och religion Bön, offer och tro på gudar är meningslöst enligt Buddha.

Vad är tibetansk buddhism?

 • Lamaism, eller tibetansk buddhism som den också kallas, växte fram i Tibet på 600-talet e.Kr och är en speciell form av buddhism som har sina rötter i vajrayanabuddhismen. Lamaismen fick en särskild prägel efter att ha smält ihop med den lokala folktron på gudar, demoner och andar.