:

Hur fungerar en avfuktare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar en avfuktare?
  2. När ska man använda avfuktare?
  3. Är det bra med avfuktare?
  4. Hur fungerar en Adsorptionsavfuktare?
  5. Hur länge ska man ha avfuktare?
  6. Hur länge köra avfuktare?
  7. Hur ofta köra avfuktare?
  8. Varför ska man ha avfuktare?
  9. Vilken typ av avfuktare ska man köpa?
  10. Är Sorptionsavfuktare bra?

Hur fungerar en avfuktare?

Den grundläggande principen bakom en kondenserande avfuktare är faktiskt ganska enkel. En fläkt suger in fuktig luft och leder den genom en förångare med kylningsfunktion. ... Därefter fortsätter den torra luften genom en varm kondensator som värmer upp luften och återför den till rummet där den absorberar mer fukt.

När ska man använda avfuktare?

Ifall du upptäcker när du kontrollerar ditt hem att det verkar vara fuktskadat behöver du definitivt en avfuktare. Beroende på vad för typ av fuktskada det handlar om och fuktproblemets omfattning, så behöver du åtgärda problemet på olika sätt.

Är det bra med avfuktare?

En luftavfuktare i källaren sänker snabbt, effektivt och energisnålt luftfuktigheten i källaren och eliminerar risken för fukt- och mögelproblem. Genom att hålla den relativa luftfuktigheten på ungefär 50% så säkerställer du en trivsam och hälsosam miljö för både huset och de som bor i det.

Hur fungerar en Adsorptionsavfuktare?

Sorptionsavfuktare är en vanligt förekommande avfuktare för fast installation. Tekniken bygger på att luft blåser mot en platta som behandlats med kemi för att absorbera fukten som finns i luften.

Hur länge ska man ha avfuktare?

Ofta placeras avfuktaren i källare vilket innebär att det är svårare att ha översyn om den skulle börja ryka eller liknande. - En timer är en bra lösning om du inte själv kan stänga av och slå på avfuktaren, att ha den påslagen dygnet runt ökar risken för överbelastning som i sin tur kan leda till brand, säger Morgan.

Hur länge köra avfuktare?

Hur länge ska en avfuktare vara igång? I de flesta fall får du förvänta dig att köra avfuktaren i tre till fyra veckor innan du når ditt mål. Ibland längre än så. Har du fått vattenskador i hemmet så ska avfuktaren stå och köra oavbrutet under hela dygnet.

Hur ofta köra avfuktare?

Med en smart avloppsslang kan du leda ut vattnet till avloppet och därmed köra avfuktaren dygnet runt. Du bör också tänka på utrymmet som din avfuktare ska stå i. Den typiska avfuktaren är en kondensavfuktare. Den kyler luften till strax under daggpunkten och fungerar bäst vid en temperatur över 15 °C.

Varför ska man ha avfuktare?

En luftavfuktare samlar med en fläkt upp fukten i ett rum och som hamnar i ett slags behållare likt en kondenstorktumlare. Ofast är det utrymmen med dålig ventilation eller undermåligt fuktskydd som drabbas av hög luftfuktighet. Det kan i sin tur leda till svamp eller mögel, eller att metall rostar.

Vilken typ av avfuktare ska man köpa?

När du väljer luftavfuktare bör du ta hänsyn till fuktbelastning, temperaturförhållanden och hur stort utrymme som behöver avfuktas. Tekniken skiljer sig åt mellan olika typer av avfuktare och vissa är bättre anpassade för att till exempel avfukta en kall krypgrund än en varm tvättstuga.

Är Sorptionsavfuktare bra?

Fördelen med sorptionsavfuktaren är att den fungerar effektivt även vid låga temperaturer och klarar av att avfukta luften ända ner till -20°C. Sorptionsavfuktaren fungerar bäst om utrymmet som skall avfuktas är tätt. I exempelvis en ventilerad krypgrund drar sorptionsavfuktaren mer energi.