:

Hur används Boracol?

Innehållsförteckning:

  1. Hur används Boracol?
  2. Hur farligt är Boracol?
  3. Vad innehåller Boracol?
  4. Vad är antimögelmedel?
  5. Varför blir det svartmögel?
  6. Hur behandla hussvamp?
  7. Var köpa Boracol 20?
  8. Kan man tvätta bort svartmögel?
  9. Hur använder man Mögelfri?
  10. Är svartmögel i badrum farligt?

Hur används Boracol?

Boracol används med fördel i förebyggande syfte för behandling av trä mot mögel, svartmögel, röta & svamp samt mot träskadeinsekter. De aktiva ämnena lagras i träet och skyddar om / när träet blir utsatt för väta och då annars skulle inbjuda till påväxt o påhälsning av objudna organismer och insekter.

Hur farligt är Boracol?

Produkten används ofta som en mögeltvätt men bör snarare betraktas som en konserverande substans. Rätt använt är Boracol en bra kemilalie mot röta och insektsskydd. Man bör ändå veta om att Boracol är giftigt och kan ge nedsatt fortplantningsförmåga samt fosterskador.

Vad innehåller Boracol?

Boracol 20 -Bd innehåller en större mängd borsyra vilket gör den mer lämplig för bekämpning av insekter och svamp djupare inne i trämaterialet samt förstahandsvalet vid bekämpning av äkta hussvamp. Båda typerna av Boracol är klassade som bekämpningsmedel av klass 3 vilket är den lägsta skyddsklassen.

Vad är antimögelmedel?

Boracol är ett behandlingsmedel som används för att skydda trämaterial från insekter, svampar, fukt och mögel. ... På så sätt hindras tillväxt av mögel. Produkten används ofta som en mögeltvätt men bör snarare betraktas som en konserverande substans.

Varför blir det svartmögel?

Bildas det svarta avbildningar i kakelfogarna i ditt badrum? Då har ditt hus med största sannolikhet drabbats av svartmögel som ett resultat av hög luftfuktighet (t. ex. dålig ventilation) eller långtgående vattenskador.

Hur behandla hussvamp?

I Danmark använder man sig gärna av värme för att sanera hussvampsangrepp. Rent mykologiskt är det klokt. Det har visat sig att ett av de säkraste sätten att verkligen ha ihjäl hussvamp är att värma mycelet till 50°C i 16 timmar.

Var köpa Boracol 20?

OBS!! Boracol® 20 och Boracol® 15 får endast säljas till yrkesmässiga användare. Kan ej köpas av privat konsument! Är Du som privatperson i behov av Boracol® mot träskadeinsekter - kontakta yrkesman i Din närhet!

Kan man tvätta bort svartmögel?

Hur man får bort svartmögel Du kan också använda tvättmedel eller ättika tillsammans med vatten för att få bort svartmögel. Applicera rengöringsmedlet och skrubba med exempelvis en tvättsvamp. Tänk på att vädra badrummet samtidigt du skrubbar.

Hur använder man Mögelfri?

Mögel-Fri appliceras flödigt med lågtrycksspruta, pensel, roller eller tvättsvamp. Beläggningen ”vissnar” omgående och ytan blir steriliserad. Beläggning som sitter kvar på ytan kan vid behov bearbetas mekaniskt med borste eller tvättas bort. Låt Mögel-Fri verka i minst 1 dygn innan ytan borstas eller tvättas.

Är svartmögel i badrum farligt?

Svartmögel kan innebära stora hälsorisker För man ska inte underskatta konsekvenserna en svartmögelbildning kan medföra. ... Svartmögel bildar mykotoxiner, vilket sprider luftburna gifter i gasform. Dessa gifter kan ge upphov till hälsobesvär som allergier, kroniska lungproblem och i värsta fall cancer.