:

Vad innehåller borsyra?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innehåller borsyra?
 2. Är borsyra farligt?
 3. Vart kan man köpa borsyra?
 4. Vad är borax pulver på svenska?
 5. Vad är borsyra Vagitorier?
 6. Hur farligt är borax?
 7. Är det farligt med slime?
 8. Vart kan man köpa borax i Sverige?
 9. Är slime farligt?
 10. Vad heter borax i Sverige?

Vad innehåller borsyra?

Borsyra produceras genom att man blandar en vattenlösning av borax och saltsyra varvid borsyra fälls ut på grund av den låga lösligheten i vatten. En biprodukt är natriumklorid.

Är borsyra farligt?

10.3 Risken för farliga reaktioner: Borsyra är en svag syra som kan orsaka korrosion hos basmetaller. En reaktion med starka reduktionsmedel som metallhydrider eller alkalimetaller alstrar vätgas som kan skapa en explosionsrisk.

Vart kan man köpa borsyra?

Köp Borsyra APL 2% kutan lösning 300 ml på apotea.se.

Vad är borax pulver på svenska?

Borax, dinatriumtetraborat, är ett färglöst mineral, som förekommer i två former, dels dekahydrat med bara bundet kristallvatten, dels oktahydrat där en del av kristallvattnet har reagerat med mineralet och bildat hydroxid. Borax förekommer naturligt som mineralet tinkal.

Vad är borsyra Vagitorier?

Borsyra har effekt på jästsvampar av släktet candida inklusive candida non-albicans och azolresistenta stammar. Rekommenderad behandlingstid är 1 vagitorium 600 mg dagligen i 14 dagar och därefter eventuellt underhållsbehandling 1-2 gånger per vecka i 4-8 veckor.

Hur farligt är borax?

Borax och borsyra har klassificerats inom EU som reproduktionstoxiska ämnen och är både hälsovådliga och farliga vid hudkontakt. Vid djurförsök har borax orsakat försämrad fertilitet och olika fosterskador på möss. Att leka med slem utsätter barnen för direkt hudkontakt med kemikalien och är därför farligt.

Är det farligt med slime?

Eftersom lek med slajm innebär mycket hudkontakt är det olämpligt att använda lim som ingrediens. Det finns också recept på slajm som innehåller borsyra eller borax, vilket är högst olämpligt för barn att komma i kontakt med. Dessa ämnen kan bland annat påverka människors förmåga att få barn.

Vart kan man köpa borax i Sverige?

Om du inte kan hitta den lokalt kan du alltid köpa Borax från Amazon. De säljer det i små förpackningar och i bulk....Här är några platser du kan vanligtvis hitta Borax

 • Tvättservice gången vid livsmedelsbutiker och big-box butiker, till exempel Wal-Mart.
 • Hårdvaruaffärer.
 • Internationella livsmedelsbutiker.

Är slime farligt?

Hemmagjort slajm Eftersom lek med slajm innebär mycket hudkontakt är det olämpligt att använda lim som ingrediens. Det finns också recept på slajm som innehåller borsyra eller borax, vilket är högst olämpligt för barn att komma i kontakt med. Dessa ämnen kan bland annat påverka människors förmåga att få barn.

Vad heter borax i Sverige?

Borax, även känt som natriumborat, natriumtetraborat eller dinatriumtetraborat, är ett naturligt förekommande mineral som används i många kommersiella rengöringsmedel. Borax används i allt från tandkräm och kosmetika till tvättmaskiner och diskmedel.