:

Kan man se sitt eget brottsregister?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man se sitt eget brottsregister?
 2. Hur får man belastningsregistret snabbt?
 3. Vem kan se utdrag ur belastningsregistret?
 4. Hur kan man se om någon är straffad?
 5. Har du ett utdrag ur belastningsregistret?
 6. Vad innehåller belastningsregistret och misstankeregistret?
 7. Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
 8. Hur ska du kontrollera Dina uppgifter i belastningsregistret?

Kan man se sitt eget brottsregister?

Hur går jag tillväga för att kolla upp brottsregistret? Ett brottsregisterutdrag eller utdrag från belastningsregistret som det också kallas kan beställas direkt från polisen. Det krävs dock att det görs av den person det gäller, som måste fylla i en blankett och skicka in till polisen.

Hur får man belastningsregistret snabbt?

Det absolut snabbaste och säkraste sättet för dig som arbetsgivare är att göra en bakgrundskontroll via Bakgrundskollen.se. Detta tar max 2 timmar och då får du din bakgrundskontroll på ditt konto säkert och snabbt.

Vem kan se utdrag ur belastningsregistret?

Som privatperson har man rätt att få ut uppgifter om sig själv från belastningsregistret, men inte om andra privatpersoner. Detta framgår av 9-10§§. Privata företag har inte tillgång till registret som sådant. De kan inte själva göra ett utdrag ur registret rörande en viss person.

Hur kan man se om någon är straffad?

Om du vill veta om en person har begått något brott kan du kontakta domstolen och fråga, och även begära ut domen. På Sveriges domstolars hemsida (länk här) finns information om vad som gäller angående domar och beslut.

Har du ett utdrag ur belastningsregistret?

 • Begär utdrag ur belastningsregistret för att kontrollera egna uppgifter kostnadsfritt hos polisen. ... Utdraget ska inte användas som intyg för att visa att du är ostraffad. Medborgare i ett annat EU-land. Är du medborgare i ett annat land inom Europeiska unionen hämtar polisen uppgifter därifrån.

Vad innehåller belastningsregistret och misstankeregistret?

 • Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Du begär utdrag ur belastningsregistret om du till exempel ska arbeta med barn inom skola, förskola eller LSS-verksamhet.

Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?

 • Den längsta tid en uppgift finns kvar i belastningsregistret är 20 år, med undantag för att fängelsedomar gallras senast 20 år efter frigivning och överlämnade till rättspsykiatrisk vård gallras senast 20 år efter utskrivningen (18§ och 17§). Om ett anmält brott inte leder till någon dom registreras det inte i belastningsregistret.

Hur ska du kontrollera Dina uppgifter i belastningsregistret?

 • Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret Det här registerutdraget ska du använda om du själv vill kontrollera dina uppgifter i belastningsregistret. Utdraget ska inte användas som ett intyg för att visa att du inte är straffad.