:

Var finns hyresnämnden?

Innehållsförteckning:

 1. Var finns hyresnämnden?
 2. Hur går det till i hyresnämnden?
 3. Vad kan man anmäla till hyresnämnden?
 4. Hur kan en Hyresnämnd hjälpa en hyresgäst?
 5. Vad prövar hyresnämnden?
 6. Vad är reglerna när man har till inneboende?
 7. Vad kan hyresnämnden hjälpa dig med?
 8. Vad innebär avstående från besittningsskydd?
 9. Kan hyresnämndens beslut överklagas hos tingsrätten?

Var finns hyresnämnden?

Att vända sig till hyresnämnden är kostnadsfritt. Det finns åtta hyresnämnder i landet som ansvarar för var sitt geografiskt område: Stockholm, Västerås, Linköping, Jönköping, Malmö, Göteborg, Sundsvall och Umeå. Enligt Domstolsverket inkommer det varje år mellan 25 000 och 30 000 ärenden till hyresnämnderna.

Hur går det till i hyresnämnden?

Hyresnämnderna är statliga domstolsliknande myndigheter som bland annat har till uppgift att pröva vissa hyres- arrende- och bostadsrättstvister inom sina respektive regioner. De ska vidare medla och vara skiljenämnd i tvister. Det kommer in mellan 25 000 och 30 000 ärenden varje år till hyresnämnderna.

Vad kan man anmäla till hyresnämnden?

Det i särklass vanligaste problemet medlemmarna vill ha hjälp med gäller brister i lägenheten. Det kan vara alltifrån trasiga spisar till smutsiga tvättstugor....

 • Brister. ...
 • Störningar. ...
 • Hyran. ...
 • Hyresavtalet. ...
 • Ändring av hyresvillkor. ...
 • Skadestånd. ...
 • Uppsägningar. ...
 • Ombyggnadsärenden.

Hur kan en Hyresnämnd hjälpa en hyresgäst?

Det är även till hyresnämnden som en hyresgäst kan vända sig för att ansöka om uppskov med avflyttningen. Hyresnämnden kan då fatta beslut om ifall hyresgästen kan få uppskov och i så fall hur långt uppskov hyresgästen ska få. Hyresnämnden kan även medla i andra tvister mellan parterna om så begärs.

Vad prövar hyresnämnden?

Tvist om hyran eller lägenhetens skick Om du och hyresvärden har en tvist om exempelvis hyran eller fel/brister i lägenheten kan du få hjälp av Hyresnämnden. Hyresnämnden är en myndighet och medlar i tvister mellan dig som hyresgäst och hyresvärden.

Vad är reglerna när man har till inneboende?

Som hyresgäst får du ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta ut hyra, men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får hyran som de sammanlagt betalar inte vara större än vad du själv betalar i hyra. Rätten att ha inneboende gäller bara om du själv bor i lägenheten.

Vad kan hyresnämnden hjälpa dig med?

Tvist om hyran eller lägenhetens skick Om du och hyresvärden har en tvist om exempelvis hyran eller fel/brister i lägenheten kan du få hjälp av Hyresnämnden. Hyresnämnden är en myndighet och medlar i tvister mellan dig som hyresgäst och hyresvärden.

Vad innebär avstående från besittningsskydd?

Vad innebär det att avstå från besittningsskydd Att komma överens om att avstå från besittningsskydd innebär att hyresgästen måste flytta om hyresavtalet upphör av någon av de särskilda anledningar som ni har enats om och skrivit ner i överenskommelsen.

Kan hyresnämndens beslut överklagas hos tingsrätten?

Du kan överklaga många av hyresnämndens beslut. Det sker till Svea hovrätt. Andra beslut och yttranden kan du inte överklaga.