:

Hur använder man Doseringsflottör?

Innehållsförteckning:

 1. Hur använder man Doseringsflottör?
 2. Hur Chockklorera spabad?
 3. Hur funkar Klortabletter?
 4. Vilket klor till spabad?
 5. Hur ofta ska man lägga klor i spabad?
 6. Hur startar man upp ett spabad?
 7. Hur gör man när man Chockklorerar?
 8. Hur funkar Veckoklor?
 9. När kan jag bada efter Chockklorering?
 10. Hur gör man med klor i poolen?

Hur använder man Doseringsflottör?

Dosering: För långtidsdesinfektion: tillsätt 1 – 7 tabletter i en doseringsflottör (Spa klor/brom doseringsflottör), ställ öppningen i flottören så att det strömmar in tillräckligt med vatten i den för att på så vis frigöra tillräckligt med klor i vattnet tills önskade värden har uppnåtts.

Hur Chockklorera spabad?

Vid chockklorering med klorgranulat: tillsätt 2-3 tsk. klor per 1000 liter vatten. Lös först upp klorgranulaten i en ren hink med vatten. Häll därefter långsamt ut lösningen i badvattnet längs kanten av spabadet.

Hur funkar Klortabletter?

Genom att chockklorera med snabbklor/chockklor i vattnet frigörs det bundna kloret och de illaluktande föreningarna (kloraminer) förstörs. Klor förbrukas kontinuerligt, dels genom oxidation av de partiklar som ska oskadliggöras, dels genom nedbrytning med solljus.

Vilket klor till spabad?

Klor hjälper till att hålla en god kvalitet på vattnet i spabadet. Det ideala klorvärdet för ett spabad ligger på 1 ppm fritt klor (eller totalt klor), men upp till 3 ppm är ett acceptabelt värde. Bundet klor bör aldrig överstiga 0,5 ppm.

Hur ofta ska man lägga klor i spabad?

Gör såhär för att hålla bra vattenkvalité i spabadet: Dosera SpaBrom eller SpaKlor varje bad/varje vecka så att rätt halt upprätthålls. Duscha före bad så att föroreningar reduceras och vattnet blir mer lättskött. Tvätta filter minst en gång i månaden. Byt allt vatten var 3:e-4:e månad vid bad 2-3 gånger per vecka.

Hur startar man upp ett spabad?

Spaskötsel

 1. Vid uppstart eller vattenbyte skall vattnet alltid fyllas via filtersystemet utan filter.
 2. Montera filtret/filtren när spabadet är fyllt till rätt vattennivå.
 3. Slå på strömmen till spabadet, systemuppstarten tar ca 6 min, därefter startar spabadet.
 4. Öppna alla jets och ställ in önskad temperatur.

Hur gör man när man Chockklorerar?

Ibland kan det vara nödvändigt att fälla ut dessa ämnen, detta görs med flockningsmedel. Höj först vattennivån maximalt i poolen, justera sedan pH-värdet till 7,2-7,6. Chockklorera därefter poolvattnet med snabbklor. Ett dygn senare stänger Du av poolens cirkulation (poolpumpen).

Hur funkar Veckoklor?

Klorets funktion påverkas även det av pH-värdet. Underklorsyligheten (det som oxiderar smuts i poolen) har 66% funktion vid pH 7,2 och vattentemperatur 30° C. Vid pH 7,6 är klorets funktion 43%, vid pH 8,0 endast 22% och sjunker vidare med ökande pH. Högt pH ger även irritation på hud, slemhinnor och ögon.

När kan jag bada efter Chockklorering?

Vänta 6 timmar med att bada efter en chockklorering, mät för säkerhets skull klorvärdet. Om spabadet inte används på ett tag: tillsätt 3-6 tsk per vecka (om du reser bort en längre tid: använd Spa Klor Tabs 20g eller Spa Brom Tabs 20g i en doseringsflottör). Användning: Lös först upp Spa Klor i en hink med vatten.

Hur gör man med klor i poolen?

Det finns olika sätt att applicera klor i poolen. Med klorpuckar eller klortabletter kan du själv dosera kloret i poolen. Men vill du göra det enklare kan du använda automatiserade system som kontinuerligt mäter klorhalten och doserar rätt mängd klor, då används flytande klor.