:

Vilken AMA gäller?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken AMA gäller?
 2. Hur kan man använda AMA?
 3. Hur fungerar Pyramidregeln?
 4. Är AMA lag?
 5. Vad är AMA Hus?
 6. Vilka har nytta av AMA?
 7. Vilka av dessa ingår som delar i AMA?
 8. Vad är AMA uppbyggt kring?
 9. Hur fungerar AMA AF?
 10. Vad innehåller de tekniska beskrivningarna?

Vilken AMA gäller?

Vid upprättande av administrativa föreskrifter (AF) för entreprenader tillämpas AMA AF, som är gemensam för alla tekniska fackområden. AMA VVS & Kyla är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten.

Hur kan man använda AMA?

AMA är främst användbar för utförandeentreprenader men kan även tillämpas för totalentreprenader. Tekniska beskrivningar för totalentreprenader benämns vanligen rambeskrivningar. Där formuleras i första hand krav på funktion för det som ska byggas.

Hur fungerar Pyramidregeln?

Pyramidregeln innebär att alla texter under en kod och rubrik gäller tillsammans med alla överordnade koder, oavsett om de är medtagna i beskrivningen eller inte.

Är AMA lag?

AMA är frivilliga bestämmelser kring utförandet av olika arbeten. Reglerna blir juridiskt gällande först om de åberopas i entreprenadavtalet. Samma sak gäller flera andra branschstandarder som tagits fram för olika typer av arbeten.

Vad är AMA Hus?

I princip räcker det med att i en teknisk beskrivning enbart ange kod och rubrik för att den AMA-texten, och text i överliggande koder ska gälla som föreskrift i projektet.

Vilka har nytta av AMA?

Exempel på personer som kommer att ha stor nytta av Motiv AMA AF är:

 • författare av administrativa föreskrifter både på byggherresidan och på entreprenadsidan.
 • jurister som medverkar i kontraktsskrivning eller vid tvister.
 • övriga som behöver läsa och förstå administrativa föreskrifter.

Vilka av dessa ingår som delar i AMA?

Man kan kalla AMA för bygg- och installationsbranschens "kokbok". I AMA ingår fem delar vad gäller tekniska beskrivningar; Anläggning, Hus, VVS, Kyl och El. Det finns en sjätte och sjunde del i AMA-serien, Administrativa Föreskrifter, AMA AF och AF Köp.

Vad är AMA uppbyggt kring?

AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av arbeten i byggsverige. ... AMA AF spänner över alla områden och baseras på AB (Allmänna Bestämmelser) och ABT (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader).

Hur fungerar AMA AF?

AMA är ett strukturerat referensverk enligt BSAB96, ett antal koder och rubriker för olika delar i ett byggnadsverk. ... I princip räcker det att i en teknisk beskrivning enbart ange kod och rubrik för att den AMA-texten ska gälla som föreskrift i projektet.

Vad innehåller de tekniska beskrivningarna?

Beskrivningen kan ingå i de relationshandlingar som överlämnas till beställaren när projektet är färdigställt. Beskrivningen blir då en dokumentation av vad som byggts. Innehållet i beskrivningen ligger till grund för instruktioner för drift och underhåll av anläggningar, hus och installationer.