:

Hur agera vid viltolycka?

Innehållsförteckning:

 1. Hur agera vid viltolycka?
 2. Vem ringer man vid viltolycka?
 3. Vad gör man om man kört på en hare?
 4. Vilket nummer ringer man om man kört på ett djur?
 5. Vad ska man göra om man har kört på ett rådjur?
 6. Hur gör man när man kört på ett djur?
 7. Vilka djur behöver man inte anmäla till polisen?

Hur agera vid viltolycka?

Om du råkat ut för en viltolycka ska du ringa 112 och göra en polisanmälan. Du ska även placera ut en varningstriangel samt märka ut platsen där olyckan skett. Markeringen ska vara på den sida av vägen där djuret försvann.

Vem ringer man vid viltolycka?

Att nödnumret 112 ska användas vid fara för liv, egendom och miljö känner de flesta till. Men du ska även ringa 112 vid vissa viltolyckor.

Vad gör man om man kört på en hare?

Ring 112 och anmäl olyckan*. Uppge olycksplats och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen. Märk ut platsen där olyckan har skett. Sätt ut varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen.

Vilket nummer ringer man om man kört på ett djur?

Om en viltolycka inträffar ska man ringa 112. När djur, både vilt och tamdjur, körs på i trafiken måste man alltid ringa 112 och anmäla olyckan, det är olagligt att inte anmäla. Tänk på att: Placera ut varningstriangel och markera olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.

Vad ska man göra om man har kört på ett rådjur?

Om olyckan sker:

 • Ring 112 och anmäl att du råkat köra på ett vilt djur.
 • Ta hand om eventuella skadade personer i väntan på ambulans.
 • Placera ut en varningstriangel så inte fler olyckor sker.
 • Vid en viltolycka ska du alltid märka ut platsen. Gärna med viltremsa.

Hur gör man när man kört på ett djur?

Om olyckan sker:

 1. Ring 112 och anmäl att du råkat köra på ett vilt djur.
 2. Ta hand om eventuella skadade personer i väntan på ambulans.
 3. Placera ut en varningstriangel så inte fler olyckor sker.
 4. Vid en viltolycka ska du alltid märka ut platsen. Gärna med viltremsa.

Vilka djur behöver man inte anmäla till polisen?

Det gäller: älg, rådjur, vildsvin, björn, dovhjort, lo, ren, kronhjort, utter, varg, örn, järv eller mufflonfår. Vid olyckor med övriga mindre djur behöver du inte kontakta polisen.