:

Hur får man ett organisationsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man ett organisationsnummer?
 2. Vad börjar organisationsnummer på?
 3. Hur ser ett organisationsnummer ut?
 4. Är bolaget momsregistrerat?
 5. Hur får jag ett organisationsnummer?
 6. Hur får du ditt organisationsnummer från Bolagsverket?
 7. Hur består ett organisationsnummer av tio siffror?
 8. Vad är organisationsnummer i Sverige?

Hur får man ett organisationsnummer?

Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen när den bildas eller när det annars finns anledning att införa organisationen i myndighetens register.

Vad börjar organisationsnummer på?

Den första siffran i organisationsnumret benämns ”Gruppnummer” och anger vilken bolagsform eller annan juridisk form som den juridiska personen grupperas under. Nedanstående gruppnummer kan förekomma.

Hur ser ett organisationsnummer ut?

Organisationsnummer består i likhet med personnummer av tio siffror. För att undvika att att organisationsnumret förväxlas med personnummer så är den tredje siffran som är datum i personnumret är alltid lägst en tvåa för att undvika förväxling med personnummer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsiffra.

Är bolaget momsregistrerat?

På Skatteverkets tjänst för företagsinformation kan man enkelt ta reda på om ett företag är registrerat för F-skatt, om det är momsregistrerat och om det är registrerat som arbetsgivare.

Hur får jag ett organisationsnummer?

 • Hur får jag ett organisationsnummer? Den myndighet som registrerar företaget eller föreningen när den ska startas tilldelar organisationsnumret. De flesta företag och föreningar får sitt organisationsnummer från Bolagsverket. Men också exempelvis Skatteverket och Lantmäteriet tilldelar organisationsnummer.

Hur får du ditt organisationsnummer från Bolagsverket?

 • De flesta företag och föreningar får sitt organisationsnummer från Bolagsverket. Men också exempelvis Skatteverket och Lantmäteriet tilldelar organisationsnummer. Från Bolagsverket får företaget eller föreningen sitt organisationsnummer då vi har beslutat om registrering. Organisationsnumret står på registreringsbeviset som vi skickar ut.

Hur består ett organisationsnummer av tio siffror?

 • Liksom personnummer består organisationsnumret av tio siffror, varav den sista är en kontrollsiffra som kan beräknas ur de föregående nio. Till skillnad från personnummer är de första sex siffrorna i ett organisationsnummer inte ett datum.

Vad är organisationsnummer i Sverige?

 • Organisationsnummer fungerar i Sverige som personnummer men avser en juridisk person, alltså en kommun, ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, myndighet, ekonomisk förening, ideell förening, stiftelse eller trossamfund.