:

Kan inte installera Canon skrivare?

Innehållsförteckning:

 1. Kan inte installera Canon skrivare?
 2. Var hittar jag WPS PIN Canon?
 3. Hur koppla skrivaren till datorn?
 4. Hur installerar man en Canon skrivare?
 5. Vad är WPS knapp på routern?
 6. Hur återställer man en skrivare?
 7. Var hittar jag WPS knappen?
 8. Vad är WPS PIN för skrivare?

Kan inte installera Canon skrivare?

Kontrollera att du uppfyller följande två villkor innan du ansluter PIXMA-skrivaren till det trådlösa nätverket: Kontrollera att du har en åtkomstpunkt (även kallad router eller hubb) via vilken du kan få en internetanslutning.

Var hittar jag WPS PIN Canon?

Gå till den trådlösa routern från en dator och visa den skärm där du anger WPS PIN-koden. Mer information finns i användarhandboken till nätverksenheten. Tryck på på skärmen .

Hur koppla skrivaren till datorn?

Oftast är allt du behöver göra att ansluta skrivaren till datorn. Anslut USB-kabeln från skrivaren till en ledig USB-port på datorn och starta skrivaren. Välj Start -knappen och välj sedan Inställningar >enheter>skrivare & skannrar. Välj Lägg till en skrivare eller skanner.

Hur installerar man en Canon skrivare?

Steg 1

 1. Steg 1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.
 2. Håll in knappen [Wi-Fi ] på skrivarens framsida i några sekunder.
 3. Steg 2.
 4. Kontrollera att den här knappen börjar blinkar i blått och gå sedan inom 2 minuter till åtkomstpunkten och tryck på knappen [WPS].

Vad är WPS knapp på routern?

Detta är knappen Wi-Fi Protected Setup. WPS (Wi-Fi Protected Setup) är ett enkelt sätt att ansluta till ett trådlöst nätverk utan mycket konfiguration. Med WPS konfigureras ett trådlöst nätverk automatiskt med ett nätverksnamn (SSID) WPA-säkerhetsnyckel och autentisering.

Hur återställer man en skrivare?

Återställ skrivaren till fabriksinställningarna med en skrivare med kontrollpanel med pekskärm. På skrivarens kontrollpanel trycker du på ikonen Inställningar och sedan på Skrivarunderhåll. Tryck på Återställoch återställ fabriksinställningarna.

Var hittar jag WPS knappen?

Med WPS kan du använda knappar eller PIN-koder istället för att ange ett nätverksnamn (SSID) och trådlös säkerhet manuellt. Knapp: WPS-knappen finns antingen på produkten eller så är den en klickbar knapp i en guide eller verktygsskärmbild.

Vad är WPS PIN för skrivare?

Med PIN-metoden (Personal Identification Number) kan du ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk genom att ange den medföljande PIN-koden på en WPS-utrustad (Wi-Fi Protected Setup™) åtkomstpunkt eller trådlös router.