:

I vilken tempus?

Innehållsförteckning:

 1. I vilken tempus?
 2. Kan man blanda tempus?
 3. Kan man blanda tempus i en text?
 4. Vad finns det för olika tempus?
 5. Vilka tempus har svenskan?
 6. Vilket tempus är vanligt i en berättande text?
 7. Vilka tempus passar ihop?
 8. Vilka tempus har vi i svenskan?
 9. Hur många tempus finns det i svenskan?

I vilken tempus?

"Tempus" är ett namn på de olika tidsformer, som man bildar av hjälpverb och huvudverb. Dessa tidsformer används för att beskriva handlingar och tillstånd i nutid, dåtid och framtid. Ordet tempus betyder ursprungligen "tid".

Kan man blanda tempus?

Det är alltså fullt möjligt att blanda tempus/tidsformer i berättelser, i kapitlen och styckena. Det är inte förbjudet. Det är viktigt att tänka på att du inte kan ha olika tidsformer/tempus i samma mening.

Kan man blanda tempus i en text?

Man kan alltså "blanda tempus" i berättelser, kapitel, stycken och meningar mer än jag någonsin kunde tro. Det är alltså inte förbjudet. Men det går inte att ha olika tempus på predikaten i en sats.

Vad finns det för olika tempus?

I modern svenska finns fem grundläggande tempus:

 • Presens (enkelt tempus, t. ex. gör) för att uttrycka nutid.
 • Preteritum (enkelt tempus, på svenska även kallat imperfekt, t. ex. gjorde) för att uttrycka dåtid.
 • Perfekt (sammansatt tempus, t. ex. ...
 • Pluskvamperfekt (sammansatt tempus, t. ex. ...
 • Futurum (sammansatt tempus, t. ex.

Vilka tempus har svenskan?

här står det på Wikipedia om tempus (tidsformer): ”I svenskan finns fyra tempus. Presens, preteritum, perfekt och pluskvamperfekt.”

Vilket tempus är vanligt i en berättande text?

Presensromaner blir allt vanligare men preteritum är fortfarande vanligast. Det du däremot kan behöva fundera över är vad som händer på berättarteknisk nivå när du väljer mellan nutid och dåtid. ... Man brukar därefter återgå till sitt vanliga tempus/preteritum.

Vilka tempus passar ihop?

Svenskans olika tempus kan i princip hänföras till två tidsplan, nämligen nutid och förfluten tid. Om tidsplanet är nutid är det naturligt att växla mellan presens (närvarande tid), perfekt (förfluten tid i förhållande till nu) och futurum (framtid).

Vilka tempus har vi i svenskan?

här står det på Wikipedia om tempus (tidsformer): ”I svenskan finns fyra tempus. Presens, preteritum, perfekt och pluskvamperfekt.” Och så här står det i Svenska Akademiens ordlista, SAOL, om futurum: ”tempusform för framtid, t.

Hur många tempus finns det i svenskan?

Så här står det på Wikipedia om tempus (tidsformer): ”I svenskan finns fyra tempus. Presens, preteritum, perfekt och pluskvamperfekt.” Och så här står det i Svenska Akademiens ordlista, SAOL, om futurum: ”tempusform för framtid, t. ex.