:

Hur långa är Swedbanks kontonummer?

Innehållsförteckning:

  1. Hur långa är Swedbanks kontonummer?
  2. Hur fyller man i Nordea kontonummer?
  3. Vad har Swedbank för clearingnummer?
  4. Hur skriva kontonummer Sparbanken Nord?
  5. Hur många siffror Nordea kontonummer?
  6. Hur vet man sitt kontonummer Handelsbanken?

Hur långa är Swedbanks kontonummer?

Swedbank - clearingnumret börjar på 8 (femsiffrigt): Fyll i clearingnummer och kontonummer på 15 siffror. När du ska föra över pengar till Swedbank och clearingnumret börjar på 8 anger du det femsiffriga clearingnumret och därefter kontonummer, totalt 15 siffror.

Hur fyller man i Nordea kontonummer?

Om du har ett 11-siffrigt kontonummer i Nordea är clearingnumret alltid de fyra första siffrorna i kontonumret. Om ditt kontonummer består av ditt personnummer (10-siffrigt) använder du 3300 som clearingnummer.

Vad har Swedbank för clearingnummer?

. Serien tillhör Swedbank och sparbankerna. Clearingnummer som börjar på 7 härstammar från Föreningsbanken och clearingnummer som börjar på 8 härstammar från sparbankerna.

Hur skriva kontonummer Sparbanken Nord?

Ett clearingnummer anges i början av ett konto och skrivs utan bindestreck eller punkter. Vid personkonto eller plusgirokonto ska du inte fylla i clearingnummer. Sparbanken Nords clearingnummer består alltid av fyra eller fem siffror. Börjar clearingnumret med en 8 ska du ange fem siffror annars ange fyra siffror.

Hur många siffror Nordea kontonummer?

Om du har ett 11-siffrigt kontonummer i Nordea är clearingnumret alltid de fyra första siffrorna i kontonumret. Om ditt kontonummer består av ditt personnummer (10-siffrigt) använder du 3300 som clearingnummer.

Hur vet man sitt kontonummer Handelsbanken?

Ett svenskt bankkontonummer består alltid av clearingnummer (fyra siffror) och ett kontonummer. ... Ett kontonummer i t ex Handelsbanken registreras så här: 7 är clearingnumret och är kontonumret.