:

Vad använder man T-Röd till?

Innehållsförteckning:

  1. Vad använder man T-Röd till?
  2. Är T-Röd en blandning?
  3. Är T-Röd giftigt?
  4. Vilka varningssymboler finns på T-röd?
  5. Kan man städa med t-röd?
  6. Vad kan man köpa t-röd?
  7. Kan man dö av t-röd?
  8. Vad ska användas vid märkning av T-Röd UN 1987?
  9. Vad ska man tänka på när man använder t-röd?

Vad använder man T-Röd till?

Rengöringsmedel för t. ex. fönster, speglar, TV-rutor, sanitetsgods m.m. Används som lösningsmedel för vissa färger och fläckar och frostskydd för bilens spolarvätskesystem, VVS system m.m. Baserad på 95-procentig denaturerad etanol som ingår i naturens kretslopp.

Är T-Röd en blandning?

Rödsprit, ofta kallad T-röd eller T-sprit efter Kemetyls varumärke, är rödfärgad 95-procentig denaturerad etanol, eventuellt blandat med tyngre alkoholer såsom propanol. ... Etanolen är bara tekniskt ren, och kan därför innehålla metanol.

Är T-Röd giftigt?

Kan vara farligt vid förtäring, framför allt för barn, som kan bli berusade och få sänkt blodsocker. Förutom i alkoholhaltiga drycker ingår etanol i t. ex. parfym, rakvatten, handsprit, bränslen, karburatorsprit och spolarvätska.

Vilka varningssymboler finns på T-röd?

Faroangivelser : H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skyddsangivelser : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor.

Kan man städa med t-röd?

Det räcker med diskmedel, ättikssprit, citron- och vinsyra, T-röd och tvålull i städskåpet för att du skall kunna städa effektivt. Använd "mirakeltrasor" - de gör rent med hjälp av statisk elektricitet.

Vad kan man köpa t-röd?

Rödsprit T-Röd 1l Kemetyl | Handla online från din lokala ICA-butik.

Kan man dö av t-röd?

– Vanlig röd etanol ska absolut inte drickas, men det är extra farligt när det är metanol i. Små mängder kan göra en blind och större mängder kan man dö av.

Vad ska användas vid märkning av T-Röd UN 1987?

Produktnamn : KEMETYL T-RÖD Artikelnummer : Kem-021 Användningsområden : Rengöringsmedel.

Vad ska man tänka på när man använder t-röd?

T-röd, T-sprit, Rödsprit osv. Annan ren sprit på minst 70-80% går också att använda. Ren Etanol är effektivt men sotar mycket. Ren Metanol sotar mindre men är livsfarlig att inandas och förtära och är ej lämpligt för inomhusbruk!