:

Hur används jordankare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur används jordankare?
 2. Hur sätter man fast ett jordankare?
 3. Hur sätta staket stolpar?
 4. Hur får man ner stängselstolpar?
 5. Hur bygga Ribbstaket?
 6. Hur får man ner ett jordankare?
 7. Hur får man ned Jordankare?
 8. Hur sätter man fast staket?
 9. Hur får man ner jordankare?

Hur används jordankare?

Ett jordankare tillverkas enkelt av fyra plankstumpar som skruvas fast på stolpen. Här använder hantverkaren en 19x100 tryckimpregnerad furuplanka, som han sågar upp i bitar på 40 cm. Ju längre bitar, desto bättre sitter jordankaren. Men kom också ihåg att det hål som måste grävas måste vara motsvarande mycket större.

Hur sätter man fast ett jordankare?

Spaljéns stolpar fästs i jordankare som slås ner i marken. Alla ribbor sitter horisontellt och är skruvade ömsom på ena, ömsom på andra sidan av stolparna med förskjutning. Det gör att luften stoppar upp och silas mellan ribborna.

Hur sätta staket stolpar?

plintar och stolpar

 1. Gräv hål för plinten och bottna gropen med ca 10 cm grus eller makadam. Ställ ner och rikta in plinten utmed riktsnöret. ...
 2. Kontrollera vågförhållandet mellan plintarna genom att lägga en rak regel mellan dem och väg av med vattenpass.
 3. Mät upp och kapa stolparna.

Hur får man ner stängselstolpar?

När du slår på en stolpe med slägga eller klubba så spricker träet rätt lätt. Det problemet slipper du om du använder en stolphammare, som är ett rör med handtag. Det drar du upp och ner över den övre änden på stolpen. En annan lösning är att fästa en bit cykelslang över stolptoppen.

Hur bygga Ribbstaket?

Martin Timell tipsar: Bygga spaljé

 1. Staka ut platsen och placeringen av spaljén. ...
 2. Jordankare är bra att använda som stolpfästen där jordmånen är lättforcerad. ...
 3. Kapa ribborna. ...
 4. Skruva fast ribborna på stolparna. ...
 5. Hörnet kan man göra på lite olika sätt. ...
 6. Skruva avslutningsvis en överliggare på stolpkrönen.

Hur får man ner ett jordankare?

Skruva fast en ca 1m lång regel på ankaret så kan du slå på den, då ser du om det blir rakt bara att ta bort efteråt. Misstänker att det är så man får göra, ha en "pinne" som man får kolla med allt eftersom man bankar ned den.

Hur får man ned Jordankare?

Så här slår du i jordankaret i marken: Slå ner jordankaret i marken med en slägga. Kontrollera att du slår ankaret rakt hjälp av ett vattenpass.

Hur sätter man fast staket?

Vid infästning av staket på befintlig altan eller i trä monteras stolparna i en stolpsko som skruvas fast ovanpå trädäcket. Ett annat alternativ är att skruva fast stolpen på sidan av altanen med en genomgående skruv som fästs in i altanens bärande reglar.

Hur får man ner jordankare?

Man kan kanske ta ett jordankare och kapa delen som ska ner i jorden och sedan trä den upp-och-ner på offerstolpen. Det kanske minskar risken för flisning. Dock så slår man med slägga/spett metall mot metall så hörselskydd blir väl ett måste.