:

Hur stora kvadrater utgår modulmått ifrån?

Innehållsförteckning:

  1. Hur stora kvadrater utgår modulmått ifrån?
  2. Vilka mått finns det?
  3. Vilket modulmått?
  4. Var utgår ett Pilmått från?
  5. Är djup och längd samma sak?

Hur stora kvadrater utgår modulmått ifrån?

Modulmått är en standard som alla svenska tillverkare av fönster och dörrar har enats om. Modulmåttet anger storleken på hålet i väggen där fönstret eller dörren ska monteras. Det faktiska måttet (karmyttermåttet) är oftast 20mm mindre än modulmåttet (kan förekomma variationer beroende på varumärke).

Vilka mått finns det?

Längd, area och volym är några exempel på vanliga mått. Begreppet är centralt för att på ett korrekt sätt kunna definiera integralen av en funktion på ett generellt sätt. Måtteori är ett mycket viktigt område inom matematisk analys och sannolikhetsteori.

Vilket modulmått?

Modulmått är den måttenhet som anger storleken på ytterdörrar och fönster (även karmar till innerdörrar). Måttet anges alltid i bredden x höjden och enheten är alltid decimeter (dm). Att känna till hur modulmått mäts, är avgörande för att du skall kunna beställa en dörr/ett fönster som passar.

Var utgår ett Pilmått från?

Olika mått Pilmått anger byggdelens läge i förhållande till en specifik referenspunkt/linje. Flera pilmått kan utgå ifrån samma referenslinje och varje enskilt pilmått anger då det totala avståndet från referenslinjen. Pilmått är ett lägesmått i förhållande till referenslinjen och lämpligt att använda vid utsättning.

Är djup och längd samma sak?

I många geometriska modeller används termen djup och syftar då oftast till längden mellan betraktarens närmaste sida eller punkt i förhållande till den sida eller punkt som är längst borta. Detta begrepp är oftast det som tillkommer då man övergår från 2D- till 3D-modellering.