:

Hur mycket betalas ut i assistansersättning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket betalas ut i assistansersättning?
 2. Vad är Assistansbolag?
 3. Vem kan få assistansersättning?
 4. Vad menas med personlig assistans och vad är syftet?
 5. Vem betalar för LSS?
 6. Vad innebär dubbelt medborgarskap?
 7. Vad har medborgarskapet för ändamålet?
 8. Hur kan du få svenskt medborgarskap?

Hur mycket betalas ut i assistansersättning?

Hur mycket kan jag få i assistansersättning? Ersättningen är 315 kronor för varje assistanstimme. Det finns möjlighet att ansöka om högre ersättning om man kan visa att man har högre kostnader. Den högsta ersättningen är 352,80 kronor per timme.

Vad är Assistansbolag?

Ett assistansbolag är ett företag som anordnar personlig assistans. Assistansbolaget är ”kittet” mellan Försäkringskassan / Kommunen och brukaren, den person som är beviljad personlig assistans. ... IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, kan återkalla tillståndet att bedriva assistans med omedelbar verkan.

Vem kan få assistansersättning?

Du som har ett barn som behöver personliga assistenter på grund av en funktionsnedsättning kan få assistansersättning.

Vad menas med personlig assistans och vad är syftet?

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges åt personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov. Personlig assistans kan ges till personer som tillhör personkrets 1, 2 eller 3 enligt 1 § LSS.

Vem betalar för LSS?

Det är insatser som ska utföras och betalas av sjukvårdshuvudmannen, alltså landsting eller region. Enligt lag ingår sjukvårdande insatser inte i det som kallas för ”grundläggande behov” och som ska tillgodoses av kommun eller försäkringskassa.

Vad innebär dubbelt medborgarskap?

 • Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Om du blir svensk medborgare kan du behålla ditt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter det. En svensk medborgare som blir medborgare i ett annat land kan få behålla sitt svenska medborgarskap. Vissa länders lagstiftning tillåter inte dubbelt medborgarskap.

Vad har medborgarskapet för ändamålet?

 • Medborgarskapet har även betydelse vid registrering av bosättnings- och familjerättsliga förhållanden, som exempelvis när du flyttar till Sverige från ett annat land, äktenskap, vårdnad, adoption, faderskap och namn.

Hur kan du få svenskt medborgarskap?

 • Anmälan eller ansökan om svenskt medborgarskap. Om du är medborgare i Danmark, Norge, Finland eller Island kan du, om vissa förutsättningar är uppfyllda, få svenskt medborgarskap genom anmälan till Länsstyrelsen. Till anmälan ska du bifoga ett personbevis. Beställ personbeviset Ansökan om svenskt medborgarskap.