:

Hur sätta plintar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur sätta plintar?
 2. Hur göra plintgrund?
 3. Hur använder man Betongplintar?
 4. Hur armera plint?
 5. Hur gjuta Stolpsko?
 6. Hur mycket ska en plint sticka upp?
 7. Kan man bygga hus på plintar?
 8. Vad kostar det att göra en plintgrund?
 9. När använder man plintar?
 10. Hur gjuter man plintar till altan?

Hur sätta plintar?

plintar och stolpar

 1. Gräv hål för plinten och bottna gropen med ca 10 cm grus eller makadam. Ställ ner och rikta in plinten utmed riktsnöret. ...
 2. Kontrollera vågförhållandet mellan plintarna genom att lägga en rak regel mellan dem och väg av med vattenpass.
 3. Mät upp och kapa stolparna.

Hur göra plintgrund?

I en öppen plintgrund kombineras plintar med balkar och fribärande bjälklag eller bärlinor. Metoden med öppen plintgrund används vid grundläggning av mindre byggnader. Öppna plintgrunder brukar vara helt öppna, det vill säga uteluften kan fritt röra sig under bjälklaget.

Hur använder man Betongplintar?

Plintarna ska hamna i linje med varandra samt ligga i våg (använder du plintar med justerbara stolpskor finns det möjlighet till efterjustering om plintarna inte skulle hamna i våg). Den inre bärlinan skruvas fast mot husväggen med en distans på ca 10-20mm. Var noggrann och väg av med ett långt vattenpass.

Hur armera plint?

Det skiljer sig hur mycket armering du ska ha. För mindre rördimensioner såsom 15 cm eller mindre så kan det räcka med ett armeringsjärn. Men om dimensionen är större än så behöver du 2 armeringsjärn eller ännu mer.

Hur gjuta Stolpsko?

Gjuta plintar

 1. Gräv groparna till frostfritt djup och lägg lite sten i botten. Ställ formen på plats och rikta in den med vattenpass och/eller lod.
 2. Fyll formen, placera en stolpsko eller liknande ovanpå, justera med vattenpass och fixera läget innan betongen stelnar. ...
 3. Är du osäker på om du behöver armera?

Hur mycket ska en plint sticka upp?

Om jorden är lös och du behöver gräva djupare hål för nå fast jord för att plintarna ska få fäste kan du antingen använda dig av högre plintar eller fylla på med mer markdamm. Plintarna ska de sticka upp ca 5 cm ovanför markytan och det är viktigt att de sitter på en jämn höjd.

Kan man bygga hus på plintar?

När man har ett hus med plintgrund som ska byggas till så byggs oftast även tillbyggnaden på plintar. Det är viktigt när man ska bygga till att få grunden så den står helt fritt. ... Det är enklare med en plintgrund än för ex en betongplatta eftersom plintar per definition inte byggs ihop.

Vad kostar det att göra en plintgrund?

Plintgrund kostar i genomsnitt 1.500 – 2.500 kr per kvadratmeter byggyta.

När använder man plintar?

Om altanen ska vara lite högre behöver du stolpar och då ska du välja plintar som stödjepunkter. Antingen gjuter du egna plintar av grovbetong i gjutrör av papp och sätter fästjärn eller plintskor som fäste för stolparna, eller så använder du färdiga plintar.

Hur gjuter man plintar till altan?

Gjuta plintar

 1. Gräv groparna till frostfritt djup och lägg lite sten i botten. Ställ formen på plats och rikta in den med vattenpass och/eller lod.
 2. Fyll formen, placera en stolpsko eller liknande ovanpå, justera med vattenpass och fixera läget innan betongen stelnar. ...
 3. Är du osäker på om du behöver armera?