:

Vad krävs för att få bostadstillägg?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att få bostadstillägg?
 2. Vad krävs för att få bostadstillägg som pensionär?
 3. Hur lång tid tar det att få besked om bostadstillägg?
 4. Vad kan man söka bidrag för?
 5. Måste man ansöka om allmän pension?

Vad krävs för att få bostadstillägg?

Om du är ålderspensionär ansöker du om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Om du vill veta om du kan få bostadstillägg kan du ringa oss på 0771-524 524. Förbered dig gärna genom att ta fram uppgifter om din bostadskostnad, dina inkomster och ditt sparande. Är du gift eller sambo behöver vi uppgifter om er båda.

Vad krävs för att få bostadstillägg som pensionär?

För att kunna ansöka om bostadstillägg som pensionär måste du vara 65 år eller äldre och bo i Sverige....Hela din ekonomi påverkar möjligheten att få bostadstillägg

 • bor själva.
 • betalar 4 000 kronor eller mer för sitt boende.
 • har sammanlagt lägre än 14 000 kr i pension och inkomst varje månad efter skatt.

Hur lång tid tar det att få besked om bostadstillägg?

Regeringen ger via regleringsbrev Pensionsmyndigheten i uppdrag att förkorta handläggningstiden för nyansökningar om bostadstillägg. Handläggningstiden ska vara högst 60 dagar vid utgången av 2020 och högst 40 dagar vid utgången av 2021. Myndigheten ska även öka servicenivån genom att korta ned kötiderna i telefon.

Vad kan man söka bidrag för?

Stöd och bidrag

 • Ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd kallades tidigare socialbidrag. ...
 • Föräldrapenning. Föräldrapenning är pengar föräldrar kan få för att vara hemma med sitt barn istället för att arbeta eller studera. ...
 • Barnbidrag. ...
 • Underhållsstöd. ...
 • Bostadsbidrag. ...
 • Etableringsersättning. ...
 • Sjukpenning. ...
 • Pension.

Måste man ansöka om allmän pension?

Gör en ansökan om allmän pension minst tre månader innan du vill ha den utbetald. ... Om du har haft sjukersättning och fyller 65 år kan du i vissa fall få allmän pension utan att du behöver lämna in en ansökan.