:

Vad antänder bränslet i en dieselmotor?

Innehållsförteckning:

 1. Vad antänder bränslet i en dieselmotor?
 2. Hur sker antändningen av bränslet i dieselmotorn under normal körning?
 3. När började man använda diesel?
 4. Vilka är de fyra takterna i en dieselmotor?
 5. Hur högt är Kompressionstrycket i en dieselmotor?
 6. Varför var Diesels uppfinning så viktig?
 7. Vem kom på dieselmotor?
 8. Vad är centralt i dieselmotorn?
 9. Vad är en dieselmotor?
 10. Hur ökar kompressionstakten i dieselmotorn?
 11. Vad är dieselmotorns glödstift?

Vad antänder bränslet i en dieselmotor?

Luften går som vanligt in genom inloppsventilen. Ventilen stängs och kolven pressar ihop luften till ett mycket högt tryck. När man då sprutar in bränslet antänds luften och det sker en explosion. Kolven kan då trycka ut avgaserna genom en avgasventil.

Hur sker antändningen av bränslet i dieselmotorn under normal körning?

Ottomotorn drivs med bensin och använder tändstift för tändning. Luften och bränslet blandas i förgasare eller i inloppsröret. Dieselmotorn drivs av dieselolja och antändningen sker av den höga kompressionstemperaturen. Bränslet och luften blandas inne i cylindern.

När började man använda diesel?

Krupp och Maschinenfabrik Augsburg framställde den första fungerande dieselmotorn. Motorn kunde köras på billigare bränslen men den var större och tyngre än konkurrenterna. Den blev populär i stora fordon som tåg, lastbilar och fartyg. Senare när ekonomin gick bättre kom den även snabbt till vanliga bilar.

Vilka är de fyra takterna i en dieselmotor?

Innehåll

 • 2.1 Insugningstakt.
 • 2.2 Kompressionstakt.
 • 2.3 Förbränningstakt/expansionstakt/arbetstakt/arbetsslag.
 • 2.4 Avgastakt/utloppstakt.

Hur högt är Kompressionstrycket i en dieselmotor?

Ett kompressionstryck ligger ofta på 10-12 bar, även lite lägre på vissa turbobilar. Trycket mäts lämpligast med en kompressionsmätare. Det finns två vanliga typer av kompressionsmätare. Den ena ger värden från de olika cylindrarna på ett papper.

Varför var Diesels uppfinning så viktig?

Rudolf Diesel utvecklade en motor som kunde gå på jordnötsolja och han förutspådde att vegetabiliska oljor skulle spela en stor roll som bränsle i framtiden.

Vem kom på dieselmotor?

Rudolf DieselDieselmotor / Uppfinnare Det var tysken Rudolf Diesel som uppfann dieselmotorn 1892. Idag räknas den som en av de viktigaste uppfinningarna inom transportområdet. Till skillnad från bensinmotorn saknar dieselmotorn tändstift.

Vad är centralt i dieselmotorn?

 • Centralt i dieselmotorn är insprutningssystemet. Det reglerar motorns effekt och har stor påverkan på verkningsgrad och avgasemissioner. Under hela dieselmotorns historia har man strävat efter högre och högre insprutningstryck. I början var det knappt 100 bar och numera är det bar som gäller.

Vad är en dieselmotor?

 • En dieselmotor är en förbränningsmotor konstruerad med principen för en kolvmotor, där bränslet tillsätts först i kompressionsfasens slutskede, till skillnad från exempelvis ottomotorn (bensinmotorn). Motortypen uppfanns av och är uppkallad efter tysken Rudolf Diesel.

Hur ökar kompressionstakten i dieselmotorn?

 • Under kompressionstakten ökar luftens temperatur i en dieselmotor så mycket att bränslet självantänder när det under högt tryck sprutas in i kompressionstaktens slutskede. Under detta skede vänder kolven och kraft leds ner till vevaxeln via vevstaken genom den tryckstegring som uppstår då förbränningsgaserna expanderar.

Vad är dieselmotorns glödstift?

 • Dieselmotorns glödstift är tillverkat av hårt kolstål; en elektrisk ström gör att det glöder. När insprutningssystemet sprutar in diesel-luftblandningen i förbränningskammaren, antänds den även vid låga motortemperaturer. Uppvärmningsprocessen tar 5-30 sekunder.