:

När kan pappan ansöka om 10-dagar?

Innehållsförteckning:

  1. När kan pappan ansöka om 10-dagar?
  2. Hur funkar pappan 10-dagar?
  3. Varför kan jag inte ansöka om 10 dagar?
  4. När registreras faderskap hos Försäkringskassan?
  5. När registreras pappan?
  6. Hur fungerar tillfällig föräldrapenning?

När kan pappan ansöka om 10-dagar?

Ansök. När du har börjat arbeta eller söka arbete igen loggar du in på Mina sidor för att ansöka om pengar för de dagar du varit ledig. Du måste ta ut 10-dagarna innan det har gått 60 dagar sedan hemkomsten efter förlossningen. Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Hur funkar pappan 10-dagar?

En medarbetare som har blivit förälder, men inte varit gravid, har rätt att vara ledig i samband med att barn föds eller adopteras. Det är Försäkringskassan som betalar ersättning för 10-dagar till medarbetaren. Du som arbetsgivare betalar ingenting.

Varför kan jag inte ansöka om 10 dagar?

Nej, du kan inte ansöka eftersom det kräver inloggning med personnummer. Ring till Försäkringskassan så skickar vi hem en blankett till dig. Tänk på att Försäkringskassan måste få din ansökan senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

När registreras faderskap hos Försäkringskassan?

Om ni inte är gifta när barnet föds kommer den gravida föräldern att få alla dagar med föräldrapenning och ensam vårdnad om barnet. För att den andra föräldern också ska kunna bli vårdnadshavare och få sina föräldrapenningdagar måste ni gå till kommunen och bekräfta faderskapet eller föräldraskapet.

När registreras pappan?

När den som föder barnet är en man ska han anses som pappa till barnet. Det registreras i samband med att Skatteverket registrerar barnets födelse. Om den förälder som inte föder barnet är en kvinna kan hon under vissa förutsättningar anses som barnets mamma.

Hur fungerar tillfällig föräldrapenning?

Vård av barn (vab) är när en förälder stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen föräldern får när hen vabbar kallas tillfällig föräldrapenning. Tillfällig föräldrapenning kan också betalas ut i samband med att ett barn föds eller adopteras (10-dagar).