:

Vart ansöker jag om bygglov?

Innehållsförteckning:

  1. Vart ansöker jag om bygglov?
  2. Vad innehåller ett bygglov?
  3. Vad krävs för att få ett slutbesked?
  4. Hur går det med mitt bygglov?
  5. Vad krävs för interimistiskt Slutbesked?
  6. Vad ingår i Bygglovshandlingar?

Vart ansöker jag om bygglov?

Börja med att kontakta din kommuns byggnadsnämnd för att ta reda på om det du planerar bygga/ändra kräver bygglov. Bedömer kommunen att bygglov krävs måste du skicka in en ansökan och rätt handlingar som finns på respektive kommuns hemsida. Ansökan ska vara skriftlig och bland annat innehålla ritningar.

Vad innehåller ett bygglov?

Bygglovsansökan ska innehålla fackmannamässiga ritningar. Det betyder i praktiken att du behöver anlita en arkitekt som hjälper dig med ritningarna. Börja med att beställa en nybyggnadskarta som underlag för bygglovsritningarna. I bygglovsansökan ska du också ange kontrollansvarig.

Vad krävs för att få ett slutbesked?

Om det behövs, ska nämnden i ett interimistiskt slutbesked ange vad som gäller i fråga om möjligheterna att ta ett byggnadsverk i bruk.

Hur går det med mitt bygglov?

Beslutet om bygglov fattas inom tio veckor från att ansökan är komplett. En anmälan ska hanteras inom fyra veckor. ... När du fått ditt bygglov måste du vänta i fyra veckor vilket är en så kallad verkställandetid oavsett om du har fått startbesked eller inte.

Vad krävs för interimistiskt Slutbesked?

Det innebär, vid småhusbyggen, att fastigheten blir godkänd för inflytt trots att den inte är färdigställd. Mycker vanligt vid en och en halvplans-, och tvåplansbyggen. För att få ett interimistiskt slutbesked krävs att den icke färdigställda delen av fastigheten fysiskt avskärmas, avgränsas, från bostaden.

Vad ingår i Bygglovshandlingar?

Ansökan, ritningar och övriga dokument som behövs för att kunna göra en bedömning av ett bygglov kallas för handlingar. Handlingar som kommit in till kommunen blir allmänna handlingar. ... När ansökan kommer in till kommunen görs en första genomgång av ärendet då man bedömer om man har fått in alla handlingar som behövs.