:

Hur funkar konfirmation?

Innehållsförteckning:

  1. Hur funkar konfirmation?
  2. Är det gratis att konfirmera sig?
  3. I vilken ålder konfirmerar man sig?
  4. Vad menas med att Konfirmationen är en bekräftelse?
  5. Hur lång tid tar en konfirmation i kyrkan?
  6. Måste man konfirmera sig för att vara kristen?

Hur funkar konfirmation?

Konfirmationen kallas också i den katolska kyrkan för andens gåva och bekräftelsens sakrament. Riten innebär handpåläggning med bön om andens gåva och smörjelse med krisma, en väldoftande blandning av balsam och olja och att ett signatio (korset) tecknas på konfirmandens panna.

Är det gratis att konfirmera sig?

När: Onsdagskvällar September – maj. Under året kommer vi också att vara med på gudstjänster och åka på hajker och läger. Pris: Material och undervisning är gratis.

I vilken ålder konfirmerar man sig?

Den kristna traditionen utförs med en handpåläggning som ett tecken på Andens hjälp till konfirmanden att leva som en kristen. Dopet och nattvarden är sakrament inom Svenska kyrkan, men inte konfirmationen. Konfirmeras får man tidigast göra samma år som man fyller 15 år.

Vad menas med att Konfirmationen är en bekräftelse?

konfirmation (latin confirmaʹtio 'befästande', 'bekräftelse', av confiʹrmo 'fästa', 'befästa', 'bestyrka', 'bekräfta'), kyrklig välsignelsehandling med anknytning till dopet, i vissa kyrkor en handling som bekräftar dopet.

Hur lång tid tar en konfirmation i kyrkan?

Under lägret har vi en kortsegling (24 timmar) och en långsegling (4-5 dagar). Inga förkunskaper krävs. Konfirmationen sker på den sista dagen – en söndag, med konfirmationsgudstjänst i Roslagskulla kyrka. En del som inte är döpta, väljer att göra det här hos oss på Långholmen.

Måste man konfirmera sig för att vara kristen?

Enligt den ortodoxa kyrkan innebär ceremonin att barnet blir konfirmerat. Konfirmationen är inget sakrament i den protestantiska kyrkan men likväl fyller konfirmationsceremonin en viktig funktion som en bekräftelse av dopet.