:

Hur anpassar sig växter i regnskogen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur anpassar sig växter i regnskogen?
 2. Vilka djur och växter lever i regnskogen?
 3. Vad växter i regnskogen?
 4. Vilka växter finns i regnskog?
 5. Vilka djur finns bara i regnskogen?
 6. Hur många djur finns det i regnskogen?

Hur anpassar sig växter i regnskogen?

Insektsfångande växter Marken i regnskogen är näringsfattig. En del växter har utvecklat ett sätt att få mer näring genom att kunna fånga och bryta ner insekter. Hos de insektsfångande kannrankorna, Nepenthes spp., har bladspetsen ombildats till ett klänge som slutar i en mycket specialiserad kanna.

Vilka djur och växter lever i regnskogen?

På en typisk 1 000 hektars ruta av tropisk regnskog kan det finnas 1 400 arter av blommande växter varav 700 trädslag, samt 120 däggdjursarter, 380 fågelarter, 90 reptilarter (ormar), 60 amfibiearter (groddjur) och 140 fjärilsarter. Redan bland träden i regnskogen är artrikedomen imponerande.

Vad växter i regnskogen?

Artrikedomen är alltså även enorm vad gäller växter. På en enda hektar regnskog i Sydamerika till exempel kan det finnas upp till 600 olika trädarter! Här hemma i Sverige har vi inte mer än ett 20-tal trädarter totalt. Här finns träd på upp till 100 meter, köttätande kannrankor, unika orkidéer och gigantiska näckrosor.

Vilka växter finns i regnskog?

Från växtriket hittar man träd, buskar, lianer, mossor, lavar, örter, gräs m.m. Träd är nog en av de växtgrupper som är bäst studerade i regnskogsområden. Till exempel bara den Equadorianska delen av Amazonas hyser ca 3000 trädarter, och på en yta av 1 m fann man över 300 trädarter.

Vilka djur finns bara i regnskogen?

8 vackra djur i Amazonas regnskog

 • Tukan.
 • Jätteutter.
 • Sengångare.
 • Svart kajman.
 • Hyacintara.
 • Jaguar.
 • Kapybara.
 • Satansapa.

Hur många djur finns det i regnskogen?

Den tropiska regnskogen breder ut sig över ca 7 % av jordens landyta, men över hälften av jordens alla arter hittar man här. Ingen vet exakt hur många arter som finns där, men olika uppskattningar lägger antalet från några miljoner till kanske så många som flera hundratals miljoner olika djur och växter.