:

Hur anmäler man kränkande särbehandling?

Innehållsförteckning:

 1. Hur anmäler man kränkande särbehandling?
 2. Vad säger lagen om kränkande särbehandling?
 3. Vart anmäler man sin chef?
 4. Hur anmäler man mobbning på arbetsplatsen?
 5. Vad säger lagen om sexuella trakasserier?
 6. Vad kan man kräva av sin chef?
 7. Hur anmäler man en enhetschef?

Hur anmäler man kränkande särbehandling?

Man kan även vända sig till sitt skyddsombud som kan kontakta arbetsgivaren. Skyddsombuden kan göra en framställan till Arbetsmiljöverket om inte bristerna rättas till. Kränkande särbehandling kan också vara en fråga för de fackförbund som organiserar arbetstagarna på arbetsplatsen.

Vad säger lagen om kränkande särbehandling?

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) (OSA-föreskriften) definieras kränkande särbehandling som Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Vart anmäler man sin chef?

Om du tipsar Arbetsmiljöverket om missförhållanden på jobbet kan en nitisk chef genom offentlighetsprincipen hitta vem som slagit larm. Vill du vara säker på att förbli anonym bör du därför använda det som kallas en arbetstagares anmälan.

Hur anmäler man mobbning på arbetsplatsen?

Du kan göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Arbetsgivaren har också ett antal skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Arbetsgivaren ska bland annat snabbt ge utsatta hjälp och stöd.

Vad säger lagen om sexuella trakasserier?

Vad är sexuella trakasserier? Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Vad kan man kräva av sin chef?

Therese Lundstedt: 5 saker du kan kräva av din chef

 • Tid! Vår tids mest diskuterade råvara. ...
 • Nyfikenhet. En god vän sa att nyfikenhet skulle bli 2018 års viktigaste ord. ...
 • En aldrig sinande flod av beröm. Feedback är det viktigaste i det kretslopp som vi kallar för jobbet. ...
 • Handgriplig guidning. ...
 • Mod.

Hur anmäler man en enhetschef?

Det är viktigt att arbetsgivaren får reda på vad som händer för att kunna göra något åt problemet. I första hand ska du vända dig till din närmaste chef, om du inte känner förtroende för din chef i just detta ärende kan du vända dig till chefens chef, till ditt fackliga ombud eller HR-ansvarig.