:

Hur skapar man ett Woodland?

Innehållsförteckning:

  1. Hur skapar man ett Woodland?
  2. Hur Surgöra jord?
  3. Vilka växter vill ha torv?
  4. Vilka perenner trivs i sur jord?
  5. Hur försurar man jorden?
  6. Hur får man kalkrik jord?
  7. Hur får man sur jord?
  8. Hur gör man sur jord?
  9. Vilka växter trivs i Rhododendronjord?
  10. Vilka växter passar ihop med rhododendron?

Hur skapar man ett Woodland?

Förutsättningar. I ett woodland ska det finnas vindskydd, hög fuktighet och skydd från solen. Träd bildar tak, brynplanteringar eller lägivande häckar ger vindskydd. Jorden ska innehålla fukt, men samtidigt vara något genomsläpplig och humusrik, med en god, det vill säga grov struktur.

Hur Surgöra jord?

Någon gång kan man använda lite surgörande rododendrongödsel, men ofta räcker det med att strö på rent järnsulfat, Mossväck eller något annat mossdödande medel. De senare innehåller nästan alltid stora mängder järnsulfat vilket gör att plantorna blir gröna och ser fräscha ut.

Vilka växter vill ha torv?

Surjordväxter trivs i torvblock Torvblocken i sig är sura – de har ett lågt pH – så du kan plantera surjordsväxter som ljung, azalea, lingon och allåkerbär direkt i blocken. Men du kan såklart lägga i jord som passar för de växter du ska plantera.

Vilka perenner trivs i sur jord?

Främst familjen Ericaceae: rododendron, azalea, ljung och så Kalmia, Enkianthus, Pieris, buskmagnolia, häxal, trollhassel, pärlrönn, kejsarolvon, odlad blåbär m. fl... Dessutom en del liljor, primulor, hostor och många fler perenner som föredrar lätt skugga och fuktighet.

Hur försurar man jorden?

Organiskt material som torv eller sågspån av barrträd kan användas för att försura jorden, men det finns också andra skäl att tillföra or- ganiskt material. Det ökar jordens förmåga att hålla luft och vatten. Marktäckning mins- kar avdunstningen och dämpar temperatur- svängningar i jorden (bild 2).

Hur får man kalkrik jord?

Hjäp morätter med äggskal Äggskal är fulla av kalk och näringsämnen – perfekt för växter som vill ha kalkrik jord, exempelvis bönor, kål och morötter. Krossa äggskalen och blanda i jorden. Det går också bra att så frön direkt i äggskal, knäck till skalet innan du planterar ut det bara.

Hur får man sur jord?

Innehåller jorden mycket torv får den ett lågt pH-värde. Du kan tillföra kalk eller ogödslad torv till din jord om du vill påverka surhetsgraden. Det är dock lättare att med hjälp av kalk höja pH-värdet än det är att göra en basisk jord sur. Då kan lösningen istället vara att välja en specialjord som rhododendronjord.

Hur gör man sur jord?

Att göra en basisk jord sur är inte lätt, du får helt enkelt byta jord och plantera växterna i specialjord som t ex rododendronjord eller i ogödslad torv, okalkad kompost eller liknande. Det är lättare att göra en sur jord basisk – du tillsätter helt enkelt kalk till den och höjer på så sätt pH-talet.

Vilka växter trivs i Rhododendronjord?

Plantagen Rhododendronjord används vid plantering och underhåll av växter som trivs i kemiskt sur jord med lågt pH-värde. Exempel på surjordsväxter är rododendron, azalea, hortensia, blåbär och ljung. Jorden har, förutom lågt pH-värde, en struktur som är porös, fukthållande och mullrik.

Vilka växter passar ihop med rhododendron?

Rhododendron blir vackrast om buskarna har lite rörelseutrymme, men plantera gärna flera olika i en större rabatt för att få variationsrikedom. Mellan rhododendronbuskarna trivs marktäckande perenner såsom kaukasisk förgätmigej, hasselört, sockblomma, fänkrikshjärta och myskmadra.