:

Hur göra en grusgång?

Innehållsförteckning:

 1. Hur göra en grusgång?
 2. Vilken makadam till Grusgång?
 3. Hur djup ska en grusgång vara?
 4. Vilket Gårdsgrus?
 5. Hur man lägger singel?
 6. Hur håller man grusgången fin?
 7. Vilken Markduk under makadam?
 8. Vilken storlek ska man ha på Gårdsgrus?
 9. Hur tjockt lager grus?
 10. Vad kostar det att lägga Grusgång?

Hur göra en grusgång?

Så anlägger du en grusgång:

 1. Gräv bort all matjord, det brukar räcka med ca 10–15 cm.
 2. Lägg på en markduk, en s k geotextilduk, för att gruset inte ska sjunka ner i underlaget. (Viktigt att duken är genomsläpplig, det går inte att använda en plastpresenning.)
 3. Lägg på krossgrus.

Vilken makadam till Grusgång?

Makadam 4/8 är dränerande, kan användas vid halkbekämpning, grusgångar, husgrunder, garageuppfarter. Är mindre känslig mot frost och tjäle på grund av bristen av finmaterial. Makadam 8/16 är dränerande. Används exempelvis till platta på mark, dränering och garageinfarter.

Hur djup ska en grusgång vara?

Se till att du får bort gräs och jordmassor. Om grusgången är planerad för bilar måste du se till att djupet är minst 25 cm. Ska du däremot bara använda gången till en gå-gång räcker det gott och väl med 15 cm djup istället. Observera att gången bör ha en svagt välvd yta om du ska anlägga gången på mark som är plan.

Vilket Gårdsgrus?

På en befintlig gångyta kan 50 mm makadam i fraktionen 16-32 vara tillräckligt. Men är marken orörd och utan någon speciell underbyggnad behöver du först schakta för att kunna lägga geotextil och 150 mm med 16-32 makadam. Bärlagret har även en dränerande effekt.

Hur man lägger singel?

Där du vill ha din uteplats fyller du på med till exempel väggrus, cirka 20 cm, och det ska vattnas och vibreras tills du får en fast och hård yta. På så sätt får du ett fast underlag för ett 8–10 cm tjockt lager av singel. Välj det som säljs som natursingel om du vill ha stenar med runda kanter.

Hur håller man grusgången fin?

Med ett bra, välslipat sådant och idoghet kommer man långt och kan hålla gången fin - om den är i någorlunda skick från början. Man måste dock räkna med att ungefär varannan eller var tredje vecka gå över gången och skyffla bort något ogräs här och var.

Vilken Markduk under makadam?

Det behövs inte så mycket ljus för att ogräset ska växa upp, trots att marken har täckts med makadam. Det finns flera olika slags fiberduk och du ska välja den som kallas ogräsduk. Den är ljustät och uv-beständig. Den kan släppa igenom vatten, gödsel och annan näring, men den släpper inte igenom ljus.

Vilken storlek ska man ha på Gårdsgrus?

Exempel på singel är Gårdsgrus 4-8mm och Gårdsgrus 8-16mm "Ärtsingel" samt Finsingel 16-32mm. Vi säljer Gårdsgrus 8-16 & 4-8 som används på bl. a. trädgårdsgångar och Finsingel 16-32 som används som dekor och dräneringssingel.

Hur tjockt lager grus?

Det är dags för det första lagret med sten som är av makadam med grovleken 16/32. Detta kallas bärlager och bör vara 5–15 cm tjockt beroende på gångens användningsområde. Bärlagret är till för bärigheten men ger även en dränerande effekt när gången utsätts för regn eller smältsnö.

Vad kostar det att lägga Grusgång?

Kostnad för att anlägga grusgång Stenmjöl, kross och singel kostar ungefär 300 kronor per ton. Till det kommer transportkostnad. Räkna med att du behöver 3 ton till en grusgång som är 10 meter lång och 1 meter bred. Hjälp med gräv- och skyfflingsarbete kostar cirka 400-600 kronor per timme.