:

Hur gör man Andningsträning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man Andningsträning?
 2. Hur används PEPaid?
 3. Hur andningsfunktionen kan försvåras och varför?
 4. Hur fungerar Pep?
 5. Hur gör man djupandning?
 6. Hur kan man öka syresättningen av blodet?
 7. Vad är en Pepflaska?
 8. Varför Pep pipa?
 9. Varför får man Dyspne?

Hur gör man Andningsträning?

Gör så här: Andas sakta ut genom munnen med slutna läppar – ungefär som när man visslar. Pys ut luften, men stanna upp när du känner att du har lite luft kvar. Lungorna ska inte tömmas helt. Upprepa 10–15 andetag i lugn och rytmisk takt.

Hur används PEPaid?

PEPaid består av fyra olika munstycken med olika stort motstånd. Det finns många användningsområden för PEPaid: Som andningsgymnastik i samband med operationer (t ex slemsanering före operation vid förkylning eller lungsjukdomar samt för en förbättrad lungfunktion och profylax mot lungkomplikationer efter operation)

Hur andningsfunktionen kan försvåras och varför?

Andningssvikt (respiratorisk svikt) kan ha många orsaker. Den absolut vanligaste är rökningsorsakad kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), men det finns även andra tillstånd och sjukdomar som kan ligga bakom såsom neuromuskulära sjukdomar, trauma, deformerad bröstkorg, lungfibros eller sjuklig fetma.

Hur fungerar Pep?

PEP-flöjten ger motstånd när luft blåses ut. PEP står för positivt positive expiratory pressure, dvs positivt utandningstryck. Motståndet skapar ett ökat tryck i munhålan, som sprider sig till lungorna och expanderar luftvägarna. Detta gör att luften kan komma bakom slemmet och lösgöra det.

Hur gör man djupandning?

Kort andningsövning

 1. Ta några djupa andetag genom näsan. ...
 2. Andas långsamt in genom båda näsborrarna och räkna till fyra under tiden.
 3. Håll andan inne och räkna till två.
 4. Andas långsamt ut genom näsan och räkna till fyra igen.
 5. Håll andan ute och räkna till två.
 6. Fortsätt övningen fem till tio gånger.

Hur kan man öka syresättningen av blodet?

Det är viktigt att röra på sig dagligen. Våra kroppar är gjorda för rörelse. En stund varje dag kan göra att du både känner dig piggare, sover bättre och ökar syresättningen i kroppen genom att blodet cirkulerar lättare i kroppen. Det kan handla om såväl fysisk ansträngning som stretch och avslappning av kroppen.

Vad är en Pepflaska?

En PEP-flaska ger enbart motstånd vid utandning. Motståndsnivå uttrycks i enheten centimeter vattenpelare och förkortas cmH2O. En PEP-flaska har vanligtvis motståndet 10 cm H2O. Detta motstånd öppnar visserligen små bronker och optimerar andningen, men hos en normal person har den ingen effekt alls på muskelstyrkan.

Varför Pep pipa?

Andningsträning med motstånd (PEP-andning) gör du för att lugna ned andningen när du är andfådd, för att få en djupare andning i de nedre delarna av lungorna, få upp slem och för att minska risken för lunginflammation.

Varför får man Dyspne?

Ökad dyspné kan orsakas av tillstånd med ökad andningsdrive (såsom försämrad kondition, oro eller feber), försämrad andning (t ex lungsjukdom) eller förändrad upplevelse (situation, personlighet och stämningsläge). Besvär som kvarstår trots optimal behandling av underliggande sjukdom(ar) benämns som kronisk dyspné.