:

Hur anlägga Perennrabatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur anlägga Perennrabatt?
 2. Hur djup måste en rabatt vara?
 3. Hur stor bör en rabatt vara?
 4. När ska man anlägga Perennrabatt?
 5. Vad ska jag plantera i min rabatt?
 6. Vilken jord ska man ha i rabatter?
 7. När ska man anlägga rabatt?
 8. Vilka växter i rabatt?

Hur anlägga Perennrabatt?

9 tips när du anlägger en perennrabatt

 1. Rabattens funktion. Börja med att fundera över vad du vill med rabatten. ...
 2. Platsens förutsättningar. ...
 3. Våga ta i. ...
 4. Välj växter som trivs i din rabatt. ...
 5. Skapa harmoni i rabatten. ...
 6. Blommor hela säsongen. ...
 7. Jordförbättra innan du planterar din rabatt. ...
 8. Plantera med rätt avstånd.

Hur djup måste en rabatt vara?

För en busk- och perennrabatt är det bra att gräva ca. 50 cm djupt. Sedan bottnar man med ca. 10-15 cm sand eller småsten för dräneringens skull och sedan tar man matjord.

Hur stor bör en rabatt vara?

Tillräckligt stora rabatter Gör inte planteringsytorna för små och smala. Med större sammanhängande ytor är det lättare att skapa fina effekter eftersom du får plats med antingen fler olika växter eller större antal av varje sort. Har du plats bör rabatten vara minst 1,5 meter djup och 3 meter lång.

När ska man anlägga Perennrabatt?

När ska man att anlägga en rabatt – och plantera i den? Höst och vår är bästa tiden att plantera och anlägga en rabatt. På hösten är jorden varm, luftfuktigheten är högre, det är mycket dagg och solen är inte lika stark. Då går växterna ner i vila och kan fokusera på att rota sig i den fuktiga jorden.

Vad ska jag plantera i min rabatt?

Börja med rabattens högsta växter, de som ger struktur och skapar blickfång. Välj sorter som behåller formen och förblir intressanta även efter blomning. Plantera dem längst bak om rabatten är placerad så att den har ett tydligt avslut i form av till exempel en vägg, en häck eller ett träd.

Vilken jord ska man ha i rabatter?

Välj bästa möjliga jord till dina växter Blanda i planteringsjord och kogödsel. Är jorden lerig tillför gärna barkmylla. Är jorden sandig behöver du fylla på rikligt med jord och barkmull. Varje år eller när du planterar något nytt bör du tillföra ny jord och kogödsel för att förbättra den jord som finns i trädgården.

När ska man anlägga rabatt?

Många anlägger nya rabatter på våren eller hösten. Själv så gör jag det året om, så länge det inte är tjäle i backen. Oavsett vilken tid på året du förverkligar dina trädgårdsdrömmar så har de nya ytorna ofta en etableringsskötsel på ca 2 år.

Vilka växter i rabatt?

8 lättskötta växter för en fin rabatt

 • Kärleksört. En torktålig fetbladsväxt som trivs i sol till halvskugga och som älskas av insekterna. ...
 • Jättedaggkåpa. En mycket härdig och tålig växt som passar bra i kanten av rabatten i både soliga och skuggiga lägen. ...
 • Röllika. ...
 • Trädgårdsnäva. ...
 • Pion. ...
 • Blå bolltistel. ...
 • Röd solhatt. ...
 • Astilbe.