:

Hur anlägga sommaräng?

Innehållsförteckning:

  1. Hur anlägga sommaräng?
  2. Hur anlägger jag en blomsteräng?
  3. När ska ängsblommor sås?
  4. När ska man slå en äng?
  5. Hur ofta ska man slå en äng?

Hur anlägga sommaräng?

En tidig vårsådd i april-maj går också bra, men vid sådd under försommar krävs oftast bevattning om det blir torrt under sommaren. En del frö t. ex. gullviva och höskallra behöver kyla för att gro och dessa gror då inte första året vid en vårsådd.

Hur anlägger jag en blomsteräng?

Lyckas med blomsterängen

  1. Utse platsen och gräv bort gräset. Gräv bort översta lagret av gräset på den plats du vill anlägga din blomsteräng, särskilt om gräsmattan är tjock. ...
  2. Så ängsväxter. När jorden är mager kan du börja så de växter du vill ska frodas på din äng. ...
  3. Skörda din äng. ...
  4. Städa ängen om våren.

När ska ängsblommor sås?

Många fleråriga växter som blå bolltistel, riddarsporre och jättevallmo samt ängsblommor som prästkrage och blåklocka kan med fördel sås på hösten för att hinna utvecklas bättre och blomma kommande sommar. Lavendel ska också sås på hösten eller vintern eftersom fröerna behöver en period av kyla för att gro riktigt bra.

När ska man slå en äng?

När mittblomman på slåttergubben blommat över är det dags att börja slå ängarna.

Hur ofta ska man slå en äng?

Klipp eller slå bara någon gång per år Slå alltid din blivande äng i slutet av sommaren när växterna blommat över (mitten-slutet av juli eller senare, beroende på var i landet du bor). Låt det du slagit ligga några dagar eller en vecka innan du fraktar bort det.