:

Hur göra Odlingsbädd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur göra Odlingsbädd?
 2. Vad passar att Täckodla?
 3. Kan man Täckodla med löv?
 4. Hur man gör ett trädgårdsland?
 5. Hur hög bör en Odlingsbädd vara?
 6. Vad är en Odlingsbädd?
 7. Vad innebär Täckodling?
 8. Vad innehåller Täckbark?
 9. Vilket material till täckodling?
 10. När ska man Täckodla?

Hur göra Odlingsbädd?

Så bäddar du för nästa års skörd – utan att gräva!

 1. Täck med papper. Den nya rabatten täcks med kartong/tidningspapper direkt på gräsmattan.
 2. Strö från hönsen. Över kartongen läggs organiskt material, här strö från hönshuset.
 3. Bädda med halm. Bädden packas in i halm eller löv och får vila under vintern.
 4. Kant mot gräset.

Vad passar att Täckodla?

Ta vara på allt trädgårdsavfall! Grönsaksrester, gräsklipp, flis, löv m m är perfekt att täckodla med!

Kan man Täckodla med löv?

Ett bra sätt att komma igång på nu i slutet på säsongen är att täcka marken allteftersom du skördar och jorden blir bar. Täck mellan raderna i kökslandet och runt alla plantor i rabatten. När löven faller är ett enkelt sätt att täckodla att räfsa in löv under buskar, i kökslandet eller rabatterna.

Hur man gör ett trädgårdsland?

Genom att gräva cirka 30 centimeter ner i jorden med en grävspade, smula sönder jordkokor och rensa bort ogräs blir jorden luftig och fin. Se också till att luckra upp jorden med hjälp av en grävgrip. Om du har ett större grönsaksland eller vill underlätta arbetet kan du använda en jordfräs.

Hur hög bör en Odlingsbädd vara?

Odlingsbädden bör läggas ca 5 cm under den omgivande marknivån. Dessutom bör den luta ca 3 cm per meter för att vatten inte ska bli stående i bädden. Eftersom man endera sår direkt i jorden eller sätter ut unga plantor är det viktigt att jorden är finfördelad och håller hög kvalitet.

Vad är en Odlingsbädd?

Upphöjda odlingsbäddar gör det lätt att inreda med plantor. Upphöjda odlingsbäddar finns i olika storlekar, även för balkonger och altaner. De skyddar mot ogräs, sniglar och möss. Upphöjda odlingsbäddar kan användas för att ta hand om kompost.

Vad innebär Täckodling?

Täckodling fungerar på alla jordar. I sandjord innebär metoden att näring binds bättre och att jorden lättare behåller fukt. ... Täckningen förhindrar även att jorden torkar ut och får en tråkig skorpa. Det kompakta lagret organiskt material minskar dessutom ogräset.

Vad innehåller Täckbark?

Täckbark innehåller 100% bark med grov struktur, helt utan tillsatser. Ett lager på 5-10cm hindrar ogräset från att gro och etablera sig. Vintertäck med täckbark för att skydda mot frost och kyla. Kupa upp bark långt upp över rothalsen på växterna för bästa skydd.

Vilket material till täckodling?

Därefter fyller du på med cirka 10-20 centimeter tjockt organiskt material som till exempel färskt gräsklipp, trädgårdsavfall, blöt och minst ett år gammal halm, löv, kottar, halvbrunnen kompost och ensilage. Rabarberblad, färskt sjögräs, spån, flis och barkmull går också bra.

När ska man Täckodla?

Jag är noga med att lägga på lätt material, som halm, hö, ensilage och löv, dagar när det inte blåser. Det får gärna vara en dag innan utlovat regn. När det är blött blir täckmaterialet tungt och ligger bättre på bädden. Den som vill säkra ytterligare lägger några brädor, eller annat tungt på täcket.