:

Hur anger man en funktions Värdemängd?

Innehållsförteckning:

  1. Hur anger man en funktions Värdemängd?
  2. Hur anger man Definitionsmängd och värdemängd?
  3. Hur får man ut Definitionsmängd?
  4. Hur gör man ett koordinatsystem?
  5. Hur skriver man ett samband?

Hur anger man en funktions Värdemängd?

Varje tillåtet värde på x-axeln motsvarar ett specifikt värde på y-axeln. Alla möjliga värden på y kallas för funktionens värdemängd - värdemängden är de värden som funktionen kan anta.

Hur anger man Definitionsmängd och värdemängd?

Begreppet värdemängd motsvarar alla värden som blir givna, eller erhålls, utifrån funktionsuttrycket och den oberoende variabel. Värdemängden motsvarar alltså funktionsvärdena och betecknas ofta med variabeln $y$ . Eller med andra ord, värdemängden är de $y$ -värden som tillhör funktionen utifrån definitionsmängden.

Hur får man ut Definitionsmängd?

Definitionsmängden till en funktion f ( x ) f(x) f(x) betecknas D f D_{ { f } } Df. Vilka x-värden som är tillåtna varierar från funktion till funktion. Ett enkelt exempel är funktionen f ( x ) = 1 x f(x)=\frac { 1 }{ x } f(x)=x 1. Här får x absolut inte vara 0 (eftersom det inte går att dela något med noll)!

Hur gör man ett koordinatsystem?

Ett koordinatsystem består av två tallinjer: en vågrät tallinje och en lodrät tallinje. De båda tallinjerna korsar varandra i en punkt som vi kallar origo, vilket är den punkt där de båda tallinjerna har värdet 0. Tallinjerna som ingår i ett koordinatsystem brukar kallas koordinataxlar.

Hur skriver man ett samband?

Det samband som finns kan alltid beskrivas med en regel/formel. Vanligt är att man använder variabeln $x$ och variabeln $y$ för att beskriva detta samband.