:

Hur och när slutade andra världskriget?

Innehållsförteckning:

  1. Hur och när slutade andra världskriget?
  2. Vilka länder tog Tyskland över under andra världskriget?
  3. När kom USA in i andra världskriget?
  4. Hur slutade det andra världskriget?
  5. Vad hade Sverige för roll under andra världskriget?
  6. Vilka länder försvann under andra världskriget?
  7. Hur var det att leva under andra världskriget?

Hur och när slutade andra världskriget?

Septem – SeptemWorld War II / Period

Vilka länder tog Tyskland över under andra världskriget?

Polen, Danmark, Norge, Luxemburg, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Tjeckoslovakien, Grekland och Jugoslavien hade besegrats av axelmakterna. Till sjöss hade den tyska flottan (Kriegsmarine) övertaget med en stor mängd sänkt handelstonnage. Sovjetunionen, USA och Japan stod fortfarande utanför kriget.

När kom USA in i andra världskriget?

Den 7 december 1941 anfölls USA av Tysklands allierade Japan. Anfallet riktades mot den amerikanska flottbasen Pearl Harbor på Hawaii och kom helt oväntat. Stora delar av den amerikanska stillahavsflottan förstördes och över 3 000 amerikaner dödades.

Hur slutade det andra världskriget?

1 september 1939 – 2 september 1945Andra världskriget / Period

Vad hade Sverige för roll under andra världskriget?

Sverige var neutralt under andra världskriget . Men för att bevara neutraliteten var landet tvunget att genomgå en svår balansgång. Det gällde att hålla sig väl med alla parterna i kriget.

Vilka länder försvann under andra världskriget?

Ny stater som Estland, Lettland, Litauen, Polen och Jugoslavien bildades, medan dubbelmonarkin Österrike-Ungern splittrades. Osmanska riket blev Turkiet och Finland blev självständigt från Ryssland. Tyskland förlorade bland annat områden som tillföll Frankrike och det nybildade Polen.

Hur var det att leva under andra världskriget?

Även om Sverige förskonades från att dras med i kriget förändrades levnadsvillkoren och vardagslivet under beredskapstiden. ... Deras berättelser handlar om försörjning, nya roller, ransoneringar, mat, kläder, om hur kriget var närvarande på olika sätt och hur det har påverkat livet efteråt.