:

Hur lever koraller?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lever koraller?
  2. Hur nässeldjur andas?
  3. Vilka fiskar lever i korallrev?
  4. Vilka djur är relaterade till koraller?
  5. Hur fungerar korallrev på kusten?
  6. Vad är effekterna av koppar på koraller?

Hur lever koraller?

Koralldjur (Anthozoa) är nässeldjur med cirka 6500 arter i världens alla hav. De innehåller nässelceller, som används för att fånga in byten samt för skydd. Korallreven lever i symbios med speciella alger, zooxantheller (zooxanthellae) som ger korallerna näring. Utan dem skulle korallreven inte överleva.

Hur nässeldjur andas?

nässeldjurens hud finns nässelceller som innehåller gift. Nässeldjur andas genom huden. Syre tas upp direkt i cellerna från vattnet. Nervsystemet består av ett nätverk av nerver som går genom hela kroppen.

Vilka fiskar lever i korallrev?

Över 4 000 fiskarter leverkorallrev världen över, och bara på Stora Barriärrevet återfinns 1 500 av dem. Andra djur som dominerar är främst ryggradslösa djur som marina svampar, nässeldjur (där koraller ingår), maskar, blötdjur, tagghudingar och kräftdjur.

Vilka djur är relaterade till koraller?

  • Andra djur i klassen som är relaterade till korallrev är bland annat havsanemonerna och mjukkorallerna. Det finns dock revbyggande koraller som inte tillhör klass Anthozoa. Eldkorallerna tillhör exempelvis hydroiderna och är närmre släkt med maneter än koraller.

Hur fungerar korallrev på kusten?

  • Korallreven fungerar även som vågbrytare och skydd för att dämpa effekterna av stormar och tsunamivågor längs med kusten. Korallrev är livsnödvändiga för både havens och människans hälsa och fortlevnad. Koraller tillhör WWFs prioriterade arter.

Vad är effekterna av koppar på koraller?

  • För att studera effekterna av koppar på korallers reproduktion, tog hon koraller från två olika arter på ett av Stora Barriärrevets korallrev nära Magnetic Island och placerade dem i havsvatten med 2-3, 5 respektive 30 ppb (parts per billion) koppar.