:

Hur fastställs det att man har hjärtmuskelinflammation?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fastställs det att man har hjärtmuskelinflammation?
  2. Är det farligt med hjärtmuskelinflammation?
  3. Varför får man perikardit?
  4. Hur länge kan man leva med ett nytt hjärta?
  5. Hur många drabbas av hjärtmuskelinflammation?
  6. Varför får man vätska i hjärtsäcken?
  7. Varför får man Pleuravätska?

Hur fastställs det att man har hjärtmuskelinflammation?

Du får berätta om dina besvär och läkaren gör en kroppsundersökning. Vanligtvis undersöks du med EKG för att se hur hjärtat fungerar. Du får också lämna blodprover. Ibland behövs fler undersökningar som till exempel lungröntgen, ultraljud eller magnetkameraundersökning av hjärtat.

Är det farligt med hjärtmuskelinflammation?

Vid en inflammation i hjärtmuskeln kan hjärtat bli försvagat och få svårare att pumpa ut blodet i kroppen. Vissa får endast ospecifika influensasymtom medan andra får symtom som exempelvis bröstsmärtor och hjärtklappning. Hjärtmuskelinflammationen läker oftast av sig själv, men kan ibland bli allvarlig.

Varför får man perikardit?

Alla infektiösa agens kan orsaka perikardit. Virus är den vanligaste orsaken i Sverige (Coxsackie B, influensa, Ebstein-Barr, HIV m fl). I utvecklingsländer är tuberkulos den dominerande orsaken och fall förekommer i Sverige. I majoriteten av fall kan dock inget agens påvisas, och benämns då ofta idiopatisk.

Hur länge kan man leva med ett nytt hjärta?

Överlevnaden efter en hjärttransplantation i Sverige idag är god. Av 100 hjärttransplanterade, i alla åldrar och med olika bakomliggande sjukdomar, så lever fler än 90 ett år efter transplantationen, fler än 80 fem år efter transplantationen och fler än 70 tio år efter transplantationen.

Hur många drabbas av hjärtmuskelinflammation?

Säkerhetskommittén slår fast att det är »mycket sällsynta« biverkningar, vilket innebär att upp till personer kan drabbas.

Varför får man vätska i hjärtsäcken?

Hjärtsäcksinflammation orsakas ofta av en virusinfektion. Inflammationen kan också bero på någon sjukdom som till exempel reumatiska sjukdomar, hjärtinfarkt, cancer eller njursvikt. Det är ovanligt, men risken för hjärtsäcksinflammation kan även öka om du har fått ett kraftigt slag mot bröstkorgen.

Varför får man Pleuravätska?

Varför uppstår pleuravätska? Det finns olika sjukdomar som kan orsaka pleuravätska. I en lång lista på sjukdomar är den vanligaste orsaken till pleuravätska en cancersjukdom (malign tumör). Även hjärtsvikt eller lunginflammation (pneumoni) kan orsaka pleuravätska.