:

Hur kan man sätta in pengar på Swedbank?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man sätta in pengar på Swedbank?
  2. Hur mycket pengar kan man sätta in på banken utan frågor?
  3. Var ska man växla pengar?
  4. Hur sätter man in kontanter på kontot Handelsbanken?
  5. Kan man sätta in pengar på Länsförsäkringar?
  6. Har banken rätt att kolla mitt konto?
  7. Får banken fråga var pengarna kommer ifrån?

Hur kan man sätta in pengar på Swedbank?

I Bankomats insättningsautomater kan du sätta in sedlar med hjälp av ditt bankkort på ditt konto i banken. För Swedbank och de flesta sparbanker är den maximala insättningen 10 000 kronor under en 7-dagarsperiod.

Hur mycket pengar kan man sätta in på banken utan frågor?

Du kan maximalt sätta in 15 000 kronor per tillfälle, dock högst 100 sedlar åt gången. Maximal insättning per rullande 30 dagars period är också 15 000 kronor per person. Gränsen gäller per personnummer, inte per kontonummer. Det är bara huvudkontohavaren som kan sätta in pengar på ett konto via en insättningsautomat.

Var ska man växla pengar?

Du kan växla pengar till din utlandsresa antingen hemma innan du reser eller på ett växlingskontor eller bank på ditt resmål. Ett annat och ofta billigare sätt att växla pengar är att ta ut kontanter i en uttagsautomat i utlandet.

Hur sätter man in kontanter på kontot Handelsbanken?

Insättning via automat Med hjälp av Handelsbanken Allkort, Bankkort MasterCard, Bankkort Maestro eller Frikort, kan du sätta in svenska sedlar på ditt konto i Handelsbanken via Bankomats insättningsautomater. Pengarna sätts in på det konto som kortet är kopplat till och blir tillgängliga direkt.

Kan man sätta in pengar på Länsförsäkringar?

Trots att Länsförsäkringar är en kontantlös bank kan du som kund sätta in och ta ut kontanter.

Har banken rätt att kolla mitt konto?

En bankkund kan ge sitt uttryckliga samtycke till att banken lämnar ut viss upplysning till en utomstående. Bankkunden kan till exempel med en fullmakt lämna sitt samtycke för annan att få ta emot upplysning. Makar har inte någon absolut rätt att få upplysningar om den andre maken ifrån banken.

Får banken fråga var pengarna kommer ifrån?

Banktjänstemannen är då skyldig att fråga dig om syftet med transaktionen, var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till etc. I vissa fall kan banken även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.