:

Vad händer med kroppen vid ätstörningar?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer med kroppen vid ätstörningar?
  2. Vilka drabbas av ätstörningar?
  3. Vad är en ätstörningar?
  4. Vad kan leda till ätstörningar?
  5. Hur många ungdomar drabbas av ätstörningar?
  6. Vilka är de vanligaste ätstörningar?
  7. Vad är orsaken till anorexi?

Vad händer med kroppen vid ätstörningar?

Din puls går ner och din kroppstemperatur sjunker. Du får lägre blodtryck, vilket gör att du kan bli yr och svimma. Blodcirkulationen blir sämre, vilket kan göra att du fryser och blir kall och blå om fötter och händer. Du kan få problem med benskörhet, vilket kan göra att du lättare råkar ut för benbrott.

Vilka drabbas av ätstörningar?

Ätstörningar debuterar ofta under tonårstiden, även om man på senare år har sett en ökning i nydebuterad ätstörning hos vuxna. Flickor och kvinnor drabbas oftare än män.

Vad är en ätstörningar?

Du kan ha en ätstörning om du har problem med mat och ätande, och det påverkar ditt liv och din hälsa allvarligt. En ätstörning kan till exempel påverka hur du mår, ditt humör, hur du tänker om dig själv och hur du uppfattar din kropp. Du kan också få det svårare med kompisar, familj, skola eller arbete.

Vad kan leda till ätstörningar?

Sjukdomen börjar alltid med en bantningsperiod. Bantning är dock synnerligen vanligt i tonåren och är därför en nödvändig men inte tillräcklig orsaksfaktor till anorexia nervosa. Snarare är bantningen den utlösande faktorn som tillsammans med biologiska, psykologiska och kulturella faktorer får sjukdomen att utvecklas.

Hur många ungdomar drabbas av ätstörningar?

Anorexi förekommer hos ca 1% och bulimi hos ca 2% av flickor och unga kvinnor i riskåldern 15 till 30 år. Dessa siffror grundas dock på tidigare (DSM- IV) definitioner. När senare (DSM-5) kriterier an- vänds ökar uppskattningar betydligt.

Vilka är de vanligaste ätstörningar?

De mest kända ätstörningarna är Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa, medan de vanligast förekommande är så kallade atypiska ätstörningar.

Vad är orsaken till anorexi?

Sjukdomen börjar alltid med en bantningsperiod. Bantning är dock synnerligen vanligt i tonåren och är därför en nödvändig men inte tillräcklig orsaksfaktor till anorexia nervosa. Snarare är bantningen den utlösande faktorn som tillsammans med biologiska, psykologiska och kulturella faktorer får sjukdomen att utvecklas.