:

Hur startar jag min Hövding?

Innehållsförteckning:

  1. Hur startar jag min Hövding?
  2. Hur fungerar Hövding?
  3. Vad utlöser en Hövding?
  4. Hur tight ska en Hövding sitta?
  5. Varför lyser min Hövding rött?
  6. Hur fungerar uppblåsbar hjälm?
  7. Hur funkar hjälm?
  8. Kan man använda Hövding till elscooter?
  9. Hur mycket väger Hövding?

Hur startar jag min Hövding?

Lägg aktiveringsflärpen över den stängda dragkedjan och tryck aktiveringshanen på plats i aktiveringshonan för att aktivera Hövding. En ljudsignal hörs samt front-LED lyser (kort rött under sitt självtest, därefter ett fast som övergår till ett blinkande grönt ljus) för att tala om att Hövding nu är aktiverad.

Hur fungerar Hövding?

Hur fungerar den? Genom avancerade sensorer känner Hövding av cyklistens rörelsemönster och reagerar när cyklistens rörelsemönster avviker från det ”normala”. Airbagen blåser därmed upp sig så fort olyckan är framme.

Vad utlöser en Hövding?

Det finns en knapp på dragkedjan som aktiverar Hövding när den är fäst på den högra sidan av kragen. På motsvarande vis deaktiveras Hövding när du trycker på aktiveringsknappen. När Hövding är deaktiverad kan airbagen inte utlösas. Aktivera bara din Hövding när du har den på dig, precis innan du börjar cykla.

Hur tight ska en Hövding sitta?

Din Hövding ska sitta närmst halsen. Vi rekommenderar att din Hövding ska sitta så tajt som möjligt men fortfarande vara bekväm. Small rekommenderas för halsmått mindre än 36 cm. Medium rekommenderas för halsmått på 34–42 cm.

Varför lyser min Hövding rött?

När funktionsknappen är intryckt, kommer back LED på kåpan indikera batterinivån enligt följande: Fast grönt ljus – mer än 50 % batteritid kvar. Blinkande grönt ljus – 20–50 % batteritid kvar. Fast rött ljus – mindre än 20 % batteritid kvar.

Hur fungerar uppblåsbar hjälm?

Hövding Airbag - Så funkar den. ... Hövding 2.0 fungerar genom att 200 gånger i sekunden registrera cyklistens rörelser, och vid en rörelse som anses onormal efter tusentals genomförda tester, så löser airbagen ut och skyddar ditt huvud från en krasch tre gånger bättre än en traditionell hjälm.

Hur funkar hjälm?

Gemensamt för alla typer av hjälmar är att de ska tillhandahålla ett skydd för huvudet i form av stötdämpning och kraftfördelning vid olyckor. ... Hjälmen måste i övrigt vara konstruerad så att inga onödiga risker uppstår, det får exempelvis inte finnas vassa kanter och liknande som kan orsaka skada på användaren.

Kan man använda Hövding till elscooter?

Det finns hundratals olika typer av fall och för att Hövding ska fungera som den ska måste fallet vara från just en cykel, som den är utformad för och framförallt testad för. Att använda sin Hövding på exempelvis sin MTB i skogen, en elscooter eller landsvägscykling är helt fel.

Hur mycket väger Hövding?

Tillverkare: Hövding. Vad: Cykel-airbag med bluetooth. Vikt: 800 gram.