:

Varför talar man olika?

Innehållsförteckning:

 1. Varför talar man olika?
 2. Vad är kronolekt språk?
 3. Varför Språksociologi?
 4. Vad är de olika Lekterna?
 5. Hur talar människor i olika sammanhang?
 6. Hur används Kronolekt?
 7. Vad är typiskt för Ungdomsspråk?
 8. Hur påverkar Sociolekt?
 9. Varför finns Gruppspråk?

Varför talar man olika?

Hur vi talar påverkas olika faktorer som var vi är ifrån, vilken klassbakgrund vi har och vilket kön vi tillhör. - Mellan olika sociala grupper kan man hitta viss systematisk språklig variation, säger Ylva Byrman, doktorand i nordiska språk vid Göteborgs Universitet.

Vad är kronolekt språk?

En term, kronolekt, finns redan, som alltså är ett slags tidsmässig motsvarighet till dialekt – olika generationer talar olika kronolekter. Det innebär varianter av samma språk där variationen är ålders- och generationsbaserad.

Varför Språksociologi?

Man studerar sociala och kulturella aspekter i språk och språkbruk. Språksociologin studerar språklig variation; alltså skiftande (medvetet eller omedvetet) språkbruk beroende på kommunikationssituation och sammanhang. I detta moment ska vi studera hur språket förändras i olika sammanhang och vad det har för betydelse.

Vad är de olika Lekterna?

det finns fem olika lekter: sociolekt, kronolekt, idiolekt, dialekt och sexolekt.

Hur talar människor i olika sammanhang?

Språksociologi

 • Dialekt. Dialekter är skillnader i språket som beror på var i landet man befinner sig. ...
 • Kronolekt. Kronolekter är de skillnader i språket som påverkas av talarnas ålder. ...
 • Sociolekt. Sociolekter är de skillnader i språket som påverkas av social ställning i samhället. ...
 • Idiolekt. ...
 • Sexolekter.

Hur används Kronolekt?

En kronolekt är det språkbruk som är typiskt inom en specifik åldersgrupp, till exempel ungdomars sätt att samtala med varandra. I kronolekten kan man studera såväl specifik vokabulär och grammatiska tillämpningar (språkbehandling) som samtalsämnen (samtalets sociala funktion).

Vad är typiskt för Ungdomsspråk?

Det som utmärker ungdomsspråk mest är just att orden och uttrycken är nya och svårbegripliga. – Poängen med att slangord ofta är färskvara är att det blir ett internt hemligt språk, säger Kari Fraurud, docent vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.

Hur påverkar Sociolekt?

Uppkomsten av en sociolekt kräver en förekomst av en social struktur, eftersom det är skillnaderna mellan strukturens olika delar som ger upphov till variationer i språket. Hur sociolekten sedan bevaras beror på hur homogen, likformig, den språkliga miljön är.

Varför finns Gruppspråk?

Variation i olika språkbruk ur olika sociala samhällsskikt. Vad är ett annat ord för gruppspråk? ... Uppstår hos människor som umgås och som då leker med språket och hittar på nya ord. Det är mycket humor i orden ofta.