:

Hur administreras Läkemedelsplåster Och vad ska du tänka på?

Innehållsförteckning:

  1. Hur administreras Läkemedelsplåster Och vad ska du tänka på?
  2. Hur ska man hjälpa en person med Läkemedelsadministrering på huden?
  3. Hur kasseras smärtstillande plåster?
  4. Hur använder man depotplåster?
  5. Hur ska en brustablett ges?
  6. Vad ska man göra med överblivna läkemedel?
  7. Varför använder man depotplåster?

Hur administreras Läkemedelsplåster Och vad ska du tänka på?

Läkemedlet ska alltid användas enligt läkarens anvisningar. Kontrollera alltid och läs noga på ordinationshandlingen samt titta på signeringslistan före bytet. Hitta en slät yta på överkroppen (bålen) eller överarmen, där huden är fri från hår och där det inte finns några sår, fläckar eller andra hudproblem.

Hur ska man hjälpa en person med Läkemedelsadministrering på huden?

Tvätta alltid händerna efter att du har smörjt läkemedel på huden. Det gäller inte om det är huden på händerna du ska behandla. Annars finns det en risk för att du till exempel får in läkemedlet i ögonen. Du bör förvara läkemedel för huden på annan plats än vanliga hudkrämer så att de inte förväxlas.

Hur kasseras smärtstillande plåster?

Lämna använda plåster på ett apotek Plåster innehåller verksamt läkemedel även efter att du har använt dem. Du ska därför oftast inte kasta dem i soporna, utan lämna in dem på ett apotek så att de tas om hand på rätt sätt. Det är speciellt viktigt för plåster som innehåller hormoner.

Hur använder man depotplåster?

Depotplåster appliceras på oskadad hud för att tillföra det aktiva innehållsämnet i ett konstant tempo till det stora kretsloppet. Så snart depotplåstret har applicerats på huden sprids läkemedlet i de subkutana vävnaderna.

Hur ska en brustablett ges?

De flesta lösliga tabletter löser du upp i lite vatten. Vanligast är brustabletter som ska lösas i ett halvt glas vatten och ger en kolsyrad dryck. Det finns också tabletter som löser upp sig i munnen av saliven, och som du kan ta utan vatten. Ibland kallas denna typ av tabletter för munsönderfallande.

Vad ska man göra med överblivna läkemedel?

Släng inte överblivna läkemedel i sopnedkastet och spola inte heller ned det i toaletten eller slasken. Allmänhetens överblivna läkemedel ska lämnas in till apotek för att bevara vår rena miljö. Alla apotek inom Apoteksgruppen tar emot dina överblivna läkemedel.

Varför använder man depotplåster?

Depotplåster appliceras på oskadad hud för att tillföra det aktiva innehållsämnet i ett konstant tempo till det stora kretsloppet. Så snart depotplåstret har applicerats på huden sprids läkemedlet i de subkutana vävnaderna.