:

Vad händer om man adderar två negativa tal?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om man adderar två negativa tal?
  2. Hur man räknar med negativa tal?
  3. Vad är ett motsatt tal?
  4. Hur räknar man temperaturskillnad?
  5. Vilket tal är störst eller 5?

Vad händer om man adderar två negativa tal?

där a och b är positiva tal (-a är alltså ett negativt tal). Regel 2: Om man multiplicerar två negativa tal, blir produkten positiv. Nu är det två negativa tal som multipliceras och då tar minustecknen ut varandra och svaret blir positivt. där a och b är positiva tal (-a och -b är alltså negativa tal).

Hur man räknar med negativa tal?

Vi ska nu undersöka de negativa talen, vilka är tal som är mindre än noll. Ett negativt tal skriver vi på samma sätt ett positivt tal, men med ett minustecken, -, framför.

Vad är ett motsatt tal?

Ett motsatt tal är ett tal som vid addition med ett annat tal ger summan noll.

Hur räknar man temperaturskillnad?

Räkna ut skillnaden mellan två negativa tal

  1. -89,2+(-14,0)=-(89,2+14,0)=-103,2≠-75,2, det du försöker räkna ut här är summan av dom båda temperaturerna.
  2. 89,2-(-14,0)=89,2+14=103,2.
  3. Det du har räknat ut där är temperaturskillnaden vid ett ställe som har +89,2 grader och Antarktis värmerekord på -14,0 grader.
BE

Vilket tal är störst eller 5?

Här gäller att tal till vänster är mindre än de till höger. Exempel 1: Vilket tal är störst av 2 och -3 ? Exempel 2: Vilket tal är störst av -2 och -5 ? Lösning: -2 finns till höger om -5 på tallinjen, alltså är -2 störst.