:

Vad kan man läsa på 1177?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man läsa på 1177?
  2. Hur läser jag min journal på 1177?
  3. Hur spärrar jag min journal 1177?
  4. Vad är journal 1177?
  5. Kan jag se min blodgrupp i min journal?
  6. Vart vänder jag mig om det står fel i min journal?
  7. Kan man rensa sin journal?
  8. Kan inte läsa min journal?

Vad kan man läsa på 1177?

Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation. Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

Hur läser jag min journal på 1177?

Ett sätt är att läsa journalen via nätet genom att logga in på 1177.se. Det varierar mellan regionerna hur mycket information du kan se i journalen när du loggar in. Du kan också kontakta det ställe där du har behandlats om du vill läsa din journal.

Hur spärrar jag min journal 1177?

Du har möjlighet att spärra information i din patientjournal för att den inte ska kunna läsas av personal utanför den vårdenhet som spärren avser. Du kan anmäla en spärrbegäran av din patientjournal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du finner Spärra journaluppgifter under Övriga tjänster.

Vad är journal 1177?

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in.

Kan jag se min blodgrupp i min journal?

Du kan få reda på vilken blodgrupp du har om du är blodgivare. Informationen finns också om du till exempel har fött barn eller har blivit opererad. Det går inte att se om du loggar in för att läsa din journal.

Vart vänder jag mig om det står fel i min journal?

Om uppgifter i din patientjournal är felaktiga ska du vända dig till vårdgivaren med en begäran om rättelse. Om du inte kommer överens med vårdgivaren om rättelse kan du begära notering i journalen, om att du som patient anser att det finns oriktiga eller missvisande uppgifter i din journal.

Kan man rensa sin journal?

Om vissa uppgifter i en patientjournal behöver tas bort måste en ansökan om journalförstöring göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). ... IVO får besluta om journalförstöring om ansökan gjorts av patienten eller någon annan som nämns i patientjournalen.

Kan inte läsa min journal?

Informationen visas först när du loggar in på 1177.se och öppnar Journalen, så om du inte vill läsa din journal rekommenderas du att inte öppna den. Du kan också stänga all åtkomst till Journalen genom en förseglingsfunktion i tjänsten. Då kan du själv inte öppna den igen, utan det sker genom en särskild prövning.