:

Hur hittar man förarbeten till lagar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hittar man förarbeten till lagar?
 2. Är SOU förarbeten?
 3. Hur skapas förarbeten?
 4. Är motioner förarbeten?
 5. Vem skriver en SOU?
 6. Vilka typer av förarbeten finns?
 7. Vad menas förarbeten?

Hur hittar man förarbeten till lagar?

Propositionen kan du hitta i tryckt form på biblioteket. I digital form finns utredningarna på riksdagens eller regeringens hemsida. Eventuella kommittédirektiv och EU-direktiv finns oftast som bilaga till själva utredningen (SOU eller Ds).

Är SOU förarbeten?

Vad är skillnaden mellan proposition och SoU? Propositionen innehåller regeringens förslag och bakgrund till lagändringen. En SoU (statens offentliga utredningar) är den utredningen som förslaget vilar på och som regeringen via sina olika departement har tagit fram. ... Propositionen hänvisar oftast till en SoU oftast.

Hur skapas förarbeten?

Under den svenska lagstiftningsprocessen skapas material som brukar benämnas lagförarbeten. Några av de viktigare är kommittébetänkanden, propositioner och utskottsbetänkanden. Sedan lång tid tillbaka använder sig domstolarna av sådana förarbeten när det anses att lagtexten inte ger tillräcklig ledning.

Är motioner förarbeten?

Ett förslag från ett riksdagsorgan till riksdagen kallas framställning. När riksdagsorganet redovisar årets verksamhet till riksdagen är det en redogörelse. Exempel på riksdagsorgan är Riksdagens ombudsmän (JO) och Riksrevisionen. En motion är ett förslag till riksdagen från en eller flera riksdagsledamöter.

Vem skriver en SOU?

Statens offentliga utredningar[redigera | redigera wikitext] De är en del av den svenska lagstiftningsprocessen och används för att utreda komplicerade frågor och för att ta fram lagförslag. Utredningarna görs antingen av kommittéer eller av en särskild utredare.

Vilka typer av förarbeten finns?

På den här sidan hittar du länkar till söksidor där du kan hitta olika typer av förarbeten....Riksdagen

 • Betänkanden. ...
 • Framställningar och redogörelser. ...
 • Motioner. ...
 • Protokoll. ...
 • Riksdagsskrivelser. ...
 • Yttranden.

Vad menas förarbeten?

Med ”förarbeten” avses vanligtvis förarbeten till riksdagens lagstiftning. De utgörs av kommittébetänkanden och regeringens propositioner samt riksdagsutskottens betänkanden.