:

Har rävar revir?

Innehållsförteckning:

  1. Har rävar revir?
  2. Hur fortplantar sig räven?
  3. Var lever räven i Sverige?
  4. Är räven fridlyst?
  5. Hur många kullar får en räv?
  6. Hur parar sig räven?
  7. Varför ropar räven?
  8. Vilken djurfamilj tillhör räven?
  9. I vilken miljö lever räven?

Har rävar revir?

Rävarna lever inom revir som varierar i storlek med födotillgången. Om tillgången är god räcker ett litet revir, medan rävar i ett fattigare område måste försvara ett större. Revirstorleken varierar i Sverige mellan ca hektar (0,2-20 km2). De avgränsas ofta av naturliga gränser som vattendrag och vägar.

Hur fortplantar sig räven?

De parar sig i januari-mars, och honan är dräktig i 52-53 dagar. Ungarna föds sedan i ett gryt som ofta har flera olika kamrar och öppningar. Rävar kan också överta gamla gryt från grävlingar. Ungarna är precis som hundvalpar blinda vid födseln men öppnar ögonen efter ett par veckor.

Var lever räven i Sverige?

Den är aktiv året runt och finns i alla miljöer, från kalfjället till städernas parker och villaområden. Räven är allätare och äter såväl djur som smågnagare, rådjurskid, harar och insekter, men också bär, kadaver och avfall. Rävstammen drabbades hårt av rävskabb under 70- och 80-talet, men har återhämtat sig.

Är räven fridlyst?

Nuförtiden får man jaga rödräven året runt för skyddsjakt och om räven lider av skabb. I övrigt får man jaga rödräv vid vissa tider om året som varierar i olika delar av landet. För att veta exakt vad som gäller i ditt län är det bäst att kontakta länsstyrelsen. Fjällräven däremot är fridlyst.

Hur många kullar får en räv?

Fortplantning och parning Skulle honan dö under tiden de föder upp ungarna stannar vanligtvis hanen och tar över ansvaret för ungarna. Honan är dräktig i cirka tre månader och föder därefter tre till fem ungar. Det händer att en hona kan få kullar upp till tretton ungar men det är mycket sällsynt.

Hur parar sig räven?

Parningstiden ligger, i Centraleuropa, mellan januari och februari och varierar med ungefär fyra veckor mellan sydligare trakter och Nordeuropa. En hona parar sig vanligtvis med flera hanar. Efter parningen stannar en hane hos honan och är behjälplig med ungarnas försörjning.

Varför ropar räven?

Räven har många läten. Det vanligast förekommande är ett hest skrikande skall som kan höras hela året. Även ett mer ylande läte är relativt vanligt. Rikligast exponerar räven sig, sina spårtecken och läten i samband med parningstiden omkring januari-mars.

Vilken djurfamilj tillhör räven?

Rävar

Systematik
FamiljHunddjur Canidae
Släkten
Fjällräv Krabbätarräv Falklandsräv Fennecus Lycalopex Öronhund Pseudalopex Urocyon Vulpes
Hitta fler artiklar om djur med Djurportalen

I vilken miljö lever räven?

Räven kan anpassa sig efter miljö och tillgång på föda. Därför finns rödräven utbredd i en mängd olika miljöer. De lever i allt från skogar, ängar och åkrar samt i städer och villaträdgårdar. Rävar är Omnivorer, vilket betyder att de hämtar sin mat från både djur- och växtriket.