:

Vilka begränsningar finns gällande yttrandefriheten?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka begränsningar finns gällande yttrandefriheten?
  2. Vad finns det för problem med de lagar som vi har idag gällande yttrandefrihet och hets mot folkgrupp?
  3. Vad säger lagtexten om censur?
  4. Vilka begränsningar finns det av yttrandefriheten Varför finns begränsningar?
  5. Vad får man inte göra enligt yttrandefrihet?
  6. Vad ingår inte i yttrandefrihet?
  7. Vad säger lagen om hets mot folkgrupp?
  8. Vad lagen säger om hatbrott?
  9. Vad innebär tryckfrihetsförordningens och Yttrandefrihetsgrundlagens förbud mot censur?
  10. Vad är syftet med censur?

Vilka begränsningar finns gällande yttrandefriheten?

I alla rättsstater, även de som klassas som demokratiska, finns det dock begränsningar för yttrandefriheten, varierande mellan olika länder. Till exempel har de flesta länder förbjudit hot om våld, kränkning, personangrepp, förtal, diskriminering och program mot mobbning (som även omfattar ord) finns.

Vad finns det för problem med de lagar som vi har idag gällande yttrandefrihet och hets mot folkgrupp?

Yttrandefriheten har ett starkt skydd i Sverige, men det finns faktiskt gränser för vad man får uttrycka. Det är till exempel straffbart att förtala någon eller att hetsa mot en folkgrupp.

Vad säger lagtexten om censur?

Myndigheterna har ingen rätt att i förväg granska eller censurera det som skrivs. Man har rätt att sprida vilken information man vill i tryckt form så länge lagen följs. Samtidigt som tryckfrihetsförordningen ger rätten att uttrycka sig fritt skyddar den mot förtal och kränkningar.

Vilka begränsningar finns det av yttrandefriheten Varför finns begränsningar?

Och det gör det. Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas.

Vad får man inte göra enligt yttrandefrihet?

Yttrandefriheten innebär alltså inte att man får säga eller skriva precis vad som helst. Du får till exempel inte sprida hot, förtal, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi eller upphovsrättsskyddat material som du inte äger rättigheterna till, förklarar Ängla Eklund.

Vad ingår inte i yttrandefrihet?

Inskränkningarna i yttrandefriheten finns bland annat i brottsbalken, i form av förbud mot olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal och förolämpning, och sekretesslagen.

Vad säger lagen om hets mot folkgrupp?

Folkgrupp eller annan sådan grupp av personer För att ett uttalande ska vara straffbart som hets mot folkgrupp krävs alltså att någon har hotat eller uttryckt missaktning för en viss folkgrupp eller annan grupp. Med "annan sådan grupp av personer" avses en grupp av människor som består av olika nationellt ursprung t.

Vad lagen säger om hatbrott?

Det finns ingen specifik lag som reglerar den typ av brott som sammanfattas som hatbrott. ... Däremot finns en så kallad straffskärpningsregel. Den innebär att en gärningsperson får ett strängare straff om brottet har haft ett hatbrottsmotiv.

Vad innebär tryckfrihetsförordningens och Yttrandefrihetsgrundlagens förbud mot censur?

Censur innebär motsatsen till yttrandefrihet och tryckfrihet. Om det råder censur, som till exempel i en diktatur, får man INTE uttrycka sig fritt inom de områden som är censurerade. ... För att det ska kunna råda yttrandefrihet måste det även råda tryckfrihet, alltså att man även i skrift får uttrycka sig fritt.

Vad är syftet med censur?

Censur[redigera | redigera wikitext] Censur (av latinets censere, granska) är en av offentlig myndighet, eller av någon annan, utövad förhandsgranskning eller retroaktivt hindra, ofta litteratur, film, teater, brev etcetera, som anses obscena, politiskt oacceptabla eller hotar säkerheten.