:

Finns det abborre i Vättern?

Innehållsförteckning:

  1. Finns det abborre i Vättern?
  2. Var lever harr?
  3. Finns det gädda i Vättern?
  4. När leker laxen i Röttle?
  5. Hur får man harr?
  6. När leker harren i Norrbotten?

Finns det abborre i Vättern?

I Vättern finns relativt gott om abborre. Den förekommer i hela sjön, men förekommer kanske talrikast i norra Vätterns skärgård och i områden i sjön med lite grundare vatten. Runt öar och grund brukar det alltid gå att finna abborre.

Var lever harr?

Harren (Thymallus thymallus) är huvudsakligen en nordlig art men finns även söderut, till exempel i Klarälvens vattensystem och Vättern. I sällsynta fall kan individer från Klarälven fångas i Vänern. Förr fanns bestånd av harr i Motala ström och Lagan, men de har försvunnit i samband med vattenkraftutbyggnaden.

Finns det gädda i Vättern?

Vår egen krokodil, gäddan, kan i Vättern uppnå imponerande vikter. Det är ingen tillfällighet av svenska rekordet av spöfångad gädda kommer från just Vättern! Det yrkesfiskare och andra lokala fiskare vetat om sedan länge, har spridit sig i bredare kretsar, även internationellt! I sjön simmar gäddor av rekordformat.

När leker laxen i Röttle?

Om våren är det ofta mycket vatten i fallet och då är det extra maffigt. Om sommaren är det ibland ganska torrt men vår och höst brusar det av vatten. Om hösten leker lax och röding i ån och man kan få se fiskar vandra uppåt eller stå stilla i strömmarna.

Hur får man harr?

När dags- och nattsländor kläcks eller då myggen svärmar är harren som mest aktiv och äter både vid ytan och på botten. Det bästa sättet att fånga harr är genom flugfiske. Flugfiske där man använder torrflugor och imitationer av mindre sländor och puppor är både roligt och spännande som brukar fungera riktigt bra.

När leker harren i Norrbotten?

Harr (Thymallus thymallus) Den leker på våren och hanen får då den karaktäristiska rödvioletta ryggfenan.