:

Hur styrs vården i Växjö kommun?

Innehållsförteckning:

  1. Hur styrs vården i Växjö kommun?
  2. Finns privat hemtjänst?
  3. Vad kostar hemtjänst Växjö?
  4. Vad kostar hemsjukvården i kommunerna?
  5. Vilka styr Växjö kommun?
  6. Vilka styr i Växjö?
  7. Hur finansieras hemtjänst?
  8. Hur går valet av Hemtjänstutförare till Alltså privat eller kommun?
  9. Hur beräknas avgiften på äldreboende?
  10. Hur mycket tjänar man om man jobbar på hemtjänsten?

Hur styrs vården i Växjö kommun?

Verksamheten styrs bland annat av socialtjänstlagen (SoL), lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Förvaltningen har cirka 2 000 anställda. De största yrkesgrupperna är undersköterskor, vårdare, vårdbiträden och sjuksköterskor/distriktssköterskor.

Finns privat hemtjänst?

Som privatperson i behov av hemtjänst får du via kommunens biståndshandläggare rätt till ett antal timmar. Hemtjänst kundval innebär att kommunen godkänner ett antal privata utförare och du har möjlighet att välja bland de utförare som kommunen godkänt. Är du inte nöjd med en utförare kan du byta till en annan.

Vad kostar hemtjänst Växjö?

5 374 kronor per person för ensamstående över kronor per person för makar och sambor över kronor per person för ensamstående 19- kronor per person för makar och sambor 19-64 år.

Vad kostar hemsjukvården i kommunerna?

SverigeHur mycket sjukvård i hemmet kostar varierar stort mellan landets kommuner. På vissa ställen är vården gratis men i andra kommuner kan den kosta nästan 2 000 kronor i månaden.

Vilka styr Växjö kommun?

Växjö kommun är uppdelad på kommunstyrelsen, 9 nämnder och 8 förvaltningar. I kommunen arbetar över 7 000 personer. Efter valet i september 2018 är det Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna (Blågröna Växjö), som styr kommunen.

Vilka styr i Växjö?

Politiska styren

ÅrPartier
MC
MC
MC
2018-MC

Hur finansieras hemtjänst?

Du betalar en avgift till kommunen för de hemtjänstinsatser du får. Det spelar ingen roll vilken utförare (kommunens hemtjänst, ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen) du har, det är samma prissättning oavsett.

Hur går valet av Hemtjänstutförare till Alltså privat eller kommun?

Fler och fler kommuner tillämpar valfrihet inom hemtjänsten. Det innebär att du har möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna i ditt hem - kommunens hemtjänst eller ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen. Dessa företag och organisationer brukar benämnas utförare eller leverantörer.

Hur beräknas avgiften på äldreboende?

Du som bor på äldreboende betalar även hyra för lägenheten. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och får inte överstiga kommunens självkostnad för insatserna. Just din kostnad räknas fram utifrån dina inkomster, din bostadskostnad och omfattningen på de insatser du får.

Hur mycket tjänar man om man jobbar på hemtjänsten?

Ett vårdbiträde som arbetar i hemtjänsten tjänar cirka 25 000 kronor månatligen. Kommunalanställda vårdbiträden tjänar i genomsnitt 24 900 kronor per månad, medan den månadslön som är aktuell för landstingsanställda och privatanställda vårdbiträden motsvarar omkring 24 200 respektive 25 500 kronor.