:

Hur vanligt är TBE i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Hur vanligt är TBE i Sverige?
  2. Finns det olika fästingar?
  3. Hur många Fästingarter finns i Sverige?
  4. Är borrelia och TBE samma sak?
  5. Hur många har dött av TBE i Sverige?
  6. Hur många fall av TBE?
  7. Finns det fästingar i Norrland?
  8. Hur många fästingar finns det?

Hur vanligt är TBE i Sverige?

Hur vanligt är TBE? Varje år rapporteras 200-400 fall av TBE i Sverige.

Finns det olika fästingar?

I hela världen känner man till 900 olika arter av fästingar. I Norden är Ixodes ricinus den vanligaste fästingarten. Fästingen har fyra utvecklingsstadier; ägg, larv, nymf och vuxen. Larver, nymfer och vuxna honor kan suga blod.

Hur många Fästingarter finns i Sverige?

I Sverige har hittills (2017) 20 arter påträffats, varav vissa inte kan övervintra i det vilda i Sverige utan har följt med exempelvis fåglar och hundar. 24 arter har fått svenskspråkiga namn. Arten Ixodes ricinus (vanlig fästing) är vanlig i Sverige.

Är borrelia och TBE samma sak?

Många blandar ihop TBE med borrelia, men det är två olika sjukdomar som båda överförs av fästingar. Borrelia är en bakterieinfektion och går att bota med antibiotika, men du kan inte vaccinera dig mot borrelia. Läs mer om borrelia här.

Hur många har dött av TBE i Sverige?

Dödsfall är ovanligt, men ungefär 40 % av vuxna som blir sjuka får kvarstående besvär i form av problem med huvudvärk, trötthet som leder till koncentrations och minnesstörningar.

Hur många fall av TBE?

Varje år rapporteras 200–300 fall av TBE i Sverige.

Finns det fästingar i Norrland?

Fästingarna har, från att knappt förekomma i Norrland, spridit sig både längs kusten och i princip hela inlandet. Enligt Ann Albihn, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, kan det till och med bli ett särskilt gynnsamt år för fästingarna.

Hur många fästingar finns det?

Först och främst – fästingar är inte insekter. De är spindeldjur och bara i Sverige finns ungefär 20 arter, men det är framför allt den som heter ”vanlig fästing” som vi människor får närkontakt med. De flesta andra fästingar går på fåglar, fladdermöss eller andra djur.