:

Vilken regering sålde ut apoteken?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken regering sålde ut apoteken?
  2. Vilka avreglerade apoteket?
  3. Vem äger apoteket?
  4. Vem privatiserade apoteken?
  5. Vem sålde ut äldrevården?
  6. Vem äger apoteken i Sverige?
  7. När avreglerades apoteksmarknaden?
  8. Vad är ett apotek?
  9. Är alla apotek privatägda?
  10. Är Apoteket privat?

Vilken regering sålde ut apoteken?

Apoteket

Historia
ÄgareSvenska staten – 100%
ModerbolagRegeringskansliet
Övrigt
SloganVi gör det enklare att må bra.

Vilka avreglerade apoteket?

På några år avreglerades branscher som taxi (1990), telekom och inrikesflyget (1992), posten (1993), elmarknaden och järnvägen (1996). År 1994 presenterades också en utredning om apoteksväsendet, som föreslog att monopolet skulle avskaffas. Så skedde emellertid inte.

Vem äger apoteket?

Swedish Government Offices Apoteket/Parent organizations

Vem privatiserade apoteken?

I stort sett samtliga apotek i Sverige är sedan 2009 organiserade i branschorganisationen Sveriges Apoteksförening. Enskilda entreprenörer med ett eller ett fåtal apotek har en särskild intresseorganisation kallad Soaf, som i sig är medlem i Sveriges Apoteksförening.

Vem sålde ut äldrevården?

Det finns ett problem i dagens Sverige. Den borgerliga regeringen har nu under snart sju år sålt och auktionerat ut Sveriges större företag, skolor och sjukhus. ...

Vem äger apoteken i Sverige?

Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning. Apoteket ägs av staten som äger samtliga aktier i bolaget. Till grund för Apotekets bolagsstyrning ligger svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler.

När avreglerades apoteksmarknaden?

Sommaren 2009 avreglerades den svenska apoteksmarknaden. Resultatet blev mycket positivt, Sverige fick fler apotek och en ökad tillgänglighet till läkemedel.

Vad är ett apotek?

Apotek (grekiska apotheke, "förråd") är en lokal eller butik för beredning och försäljning av läkemedel. På ett apotek arbetar farmaceuter (apotekare och receptarier) samt apotekstekniker och apoteksassistenter.

Är alla apotek privatägda?

Apoteken inom Apoteksgruppen kommer till 99% att ägas av småföretagarna själva, medan det statliga företaget Apoteksgruppen Förvaltning AB, som ansvarar för utförsäljningen av apoteken, kvarstår som minoritetsägare med 1% ägandeandel.

Är Apoteket privat?

Apoteken inom Apoteksgruppen kommer till 99% att ägas av småföretagarna själva, medan det statliga företaget Apoteksgruppen Förvaltning AB, som ansvarar för utförsäljningen av apoteken, kvarstår som minoritetsägare med 1% ägandeandel.