:

Er Akershus i Viken?

Innehållsförteckning:

 1. Er Akershus i Viken?
 2. Er Lillestrøm i Viken?
 3. I hvilken landsdel ligger Oslo?
 4. Hvor mange kommuner har Oslo?
 5. Hvor mange kommuner er i Viken?
 6. Hvorfor ble det Viken?
 7. Hvem hører til Viken?
 8. I hvilken kommune ligger Oslo?
 9. I hvilken landsdel ligger Bergen?
 10. Hvor mange innflyttere er det i Oslo?
 11. hva er en fylkeskommune?
 12. hva er fylker i Norge?
 13. hva er oppløsningen av viken fylkeskommune?
 14. hva er fylkeskommunale oppgaver i Norge?

Er Akershus i Viken?

Artikkelstart. Viken er et norsk fylke, opprettet 1. januar 2020 gjennom en sammenslåing av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Viken grenser i øst til Sverige, i øst og nord til Innlandet, i vest til Vestfold og Telemark og Vestland og i sør til Skagerrak.

Er Lillestrøm i Viken?

Det er 51 kommuner i Viken fra ....Kommuner i Viken.

KommuneKommunenummerTidligere fylke
Lillestrøm kommune (Skedsmo, Sørum, Fet)3030Akershus
Lunner kommune3054Oppland
Lørenskog kommune3029Akershus

I hvilken landsdel ligger Oslo?

Østlandet er landsdelen som utgjør den sørøstre delen av det sørlige Norge, sør for Dovre/Rondane/Rørosvidda og øst for Langfjella. Landsdelen regnes praktisk og administrativt å omfatte de fire fylkene Viken, Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark.

Hvor mange kommuner har Oslo?

Fylket og bykommunen ligger i det sentrale østlandsområdet, innerst i Oslofjorden. Oslo kommune har 697 010 innbyggere (per 4. kvartal 2020). Sammen med deler av elleve nærliggende kommuner har Oslo som tettsted en befolkning på per 1.

Hvor mange kommuner er i Viken?

Viken hadde i 2020 en befolkningsvekst på 11 219 personer. Viken har 51 kommuner. I folketall er Flå kommune den minste med litt over 1 000 innbyggere, og Bærum den største med snart 130 000 innbyggere. 16 av kommunene i Viken har under 5000 innbyggere, og to kommuner har over 100 000 innbyggere.

Hvorfor ble det Viken?

Viken fylke ble etablert 1. januar 2020 som følge av en tvangssammenslåing av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, etter at alle fylkene i 20 hadde vedtatt at de var mot sammenslåingen, delvis med forskjellige begrunnelser.

Hvem hører til Viken?

Viken er et fylke i Norge som hovedsakelig består av de tidligere fylkene og nåværende valgkretsene Akershus (i grensene fra 1948), Buskerud og Østfold, som ble slått sammen 1. januar 2020.

I hvilken kommune ligger Oslo?

Oslo kommune Oslo/Municipalities

I hvilken landsdel ligger Bergen?

Bergen er en kommune i Vestland fylke og er Norges nest største etter folketall. Sine nåværende grenser fikk Bergen kommune i 1972 da den ble sammenslått med Arna, Fana, Laksevåg og Åsane kommuner, og samtidig ble innlemmet i Hordaland fylke (Bergen hadde til da vært eget fylke).

Hvor mange innflyttere er det i Oslo?

Færre innvandringer og flere utflyttinger til andre kommuner Den lave nettoinnvandringen i 2020 skyldtes i hovedsak nedgang i antall innvandringer til Oslo. Innvandringen til Oslo sank fra 12 955 innvandringer i 20 i 2020.

hva er en fylkeskommune?

 • En fylkeskommune er en offentlig, folkestyrt etat som ivaretar enkelte offentlige forvaltnings- og tjenesteproduserende oppgaver innenfor et fylke. Hvert fylke unntatt Oslo utgjør en fylkeskommune (kommuneloven § 3).

hva er fylker i Norge?

 • Det var 20 fylker til 1972, 19 fylker til 2018, 18 fylker til 2020, og fra 1. januar 2020 er Norge inndelt i elleve fylker. Det er i hovedsak to typer myndigheter i fylkene: fylkeskommunen, som har folkevalgt politisk ledelse, og fylkesmannen, som er statens regionale representant. I tillegg finnes fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker .

hva er oppløsningen av viken fylkeskommune?

 • I mars 2020 vedtok også Frp i fylket å støtte oppløsning av Viken, slik at oppløsning har støtte fra et overveiende flertall i fylkestinget. Viken fylkeskommune må ikke forveksles med fylkesmannembetet, som er statens representant i fylkene. Fylkesmannen i Oslo og Viken har kontor i Moss, Drammen og Oslo.

hva er fylkeskommunale oppgaver i Norge?

 • Fram til 2016 hadde Norge 19 fylker og fylkeskommuner. Tallet inkluderer Oslo som har ivaretatt fylkeskommunale oppgaver i tillegg til ordinære kommunale oppgaver. Gjennom stortingsvedtak i 2017 ble fylkesinndelingen endret.